Efrath

Uit Christipedia

Efrath (of Efrat, Efratha, Efrata) is de landstreek van Bethlehem. De naam "Efrath" betekent ‘het vruchtbare; vruchtbaarheid’.

Jacob begroef Rachel aan de weg van (naar) Efrath (Gen. 35:16, 19; 48:7).

Ge 48:7 Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaän, op den weg, als het nog een kleine streek lands was, om tot Efrath te komen; en ik begroef haar aldaar aan den weg van Efrath, welke is Bethlehem. (SV)

Jacob begroef Rachel op de weg van Efrat (Bethlehem)

De inwoners van Efrath heten Efrathers of Efratieten. Elimelech en zijn gezin waren Efrathers.

Ru 1:2 De naam nu dezes mans was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathers, van Bethlehem-juda; en zij kwamen in de velden Moabs, en bleven aldaar. (SV)

Uit Bethlehem-Efratha zou de Heer Jezus als mens voortkomen.

Mic 5:2 (5-1) En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. (SV)