Efrathieten

Uit Christipedia

Efrathieten of Efrathers zijn bewoners van de landstreek Efrath of inwoners van Bethlehem, dat in die landstreek lag en ook Efrath of Bethlehem-Efrath wordt genoemd.

Elimelech en zijn gezin waren Efrathers.
Ru 1:2 De naam nu dezes mans was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathers, van Bethlehem-juda; en zij kwamen in de velden Moabs, en bleven aldaar. (SV)
Hetzelfde vers in de Herziene Statenvertaling:
Ru 1:2 De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar. (HSV)