Eggen is met de eg (be)werken om grove kluiten fijn te maken, omgeploegde grond te effenen en zo zaaiklaar te maken. Een eg of egge is een landbouwwerktuig bestaande uit een houten of ijzeren raam waarin in schuine richting houten of ijzeren pennen zijn gestoken, die dienen om grove kluiten fijn te maken[1]. Er zijn eggen in verschillende vormen; hieronder wordt een voorbeeld getoond.

'Bij het eggen', foto door Peter Scherer.

God zegde door Hosea het volk van Jacob een vernederende straf aan: Jacob zal eggen, tot onterende slavernij worden verlaagd.

Hos 10:11 Efraim was een afgerichte jonge koe, die gewillig dorste; Ik heb haar schone hals gespaard. Ik ga Efraim inspannen, Juda zal ploegen, Jakob eggen. (NBG51)

Het gezegde in het Nederlands “er is met hem te eggen noch te ploegen” of “er valt mee te eggen noch te ploegen” betekent: er is met hem niets aan te vangen, men kan ’t hem nooit naar de zin maken[1].

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.