Elhanan

Uit Christipedia

Elhanan (= "God is genadig geweest") of Elchanan is een naam in de Bijbel die naar twee helden van koning David verwijst.

De Hebreeuwse naam is אלחנן, Elchanan. De eigennaam betekent "God is genadig geweest" of "God is goedgunstig geweest"[1]. Het Strongnummer is 0445. De naam komt 4x voor in het Oude Testament.

De naam verwijst naar twee mannen:

1. Een zoon van Jair of Jaäre-Oregim en een held van David, die de Filistijnse reus Lachmi, de broer van de bekende reus Goliath, versloeg.

2Sa 21:19 Er was opnieuw oorlog met de Filistijnen in Gob, en Elhanan, de zoon van Jaäre-Oregim, versloeg Beth-halachmi, die met Goliath uit Gath was. De schacht van zijn speer was als een weversboom. (HSV)

1Kr 20:5 Er was opnieuw oorlog met de Filistijnen, en Elhanan, de zoon van Jaïr, versloeg Lachmi, de broer van Goliath uit Gath. De schacht van zijn speer was als een weversboom. (HSV)

2. Een zoon van Dodo uit Bethlehem; een held en hoofdman van David.

2Sa 23:24 Asahel, de broer van Joab, behoorde tot de dertig; Elhanan, de zoon van Dodo, uit Bethlehem; (HSV)

1Kr 11:26 De strijdbare helden waren: Asahel, de broer van Joab; Elhanan, de zoon van Dodo, uit Bethlehem; (HSV)

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.