Elim

Uit Christipedia
Elim was de tweede plaats waar de Israëlieten zich legerden na hun vertrek uit Egypte.
Ex 15:27  Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Ex 16:1  Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. [Dat was] op de vijftiende dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. (HSV)
De route van het volk Israël van Egypte naar Kanaän.

Egypte (vertrek 14e dag van 1e mnd) → Pi-HachirothSchelfzeeSurMaraElimWoestijn Sin (aankomst 15e van 2e mnd) → Rafidim → woestijn Sinaï (aankomst in de 3e mnd) → TaberaKibroth-TaävaHazeroth → woestijn Paran, Kades → ... → Kanaän (aankomst 40 jaar na uittocht).

Naam. De Hebreeuwse naam is אילם, Eyliem. De betekenis van deze naam is 'palmen'[1], of, algemener, 'bomen'[2]. De naam is aan de plaats gegeven om de zeventig (palm)bomen die er stonden. De plaatsnaam komt 6x voor in het Oude Testament. Het strongnummer is H362.

Ligging. De ligging van Palmen is onbekend. Enkele gissingen staan hieronder weergegeven.

Mogelijke ligging van Elim.
Andere mogelijke ligging van Elim. op een andere mogelijke route van de Israëlieten.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Lexique Hébrue (numéros Strong). Onderdeel van de Online Bible (Importantia)