Elon

Uit Christipedia

Elon (= 'terebint, 'machtig' is een persoonsnaam en een plaatsnaam in de Bijbel. De bekendste is de richter Elon.

De naam Elon betekent "terebint", "machtig"[1]. Het Strongnummer is 0356. De naam komt 7x in het Oude Testament voor, te weten van:

  1. een Hethiet, schoonvader van Ezau;
  2. de tweede zoon van Zebulon;
  3. een van de richters over Israël, een Zebuloniet
  4. een stad in Dan.

De richter Elon

De Zebuloniet Elon was de tiende richter van Israël. Hij kwam na de richter Ebzan en regeerde het volk Israël tien jaren lang. Hij is te Ajalon begraven.
Ri 12:11 Na hem gaf de Zebuloniet Elon leiding aan Israël. Hij gaf tien jaar leiding aan Israël. Ri 12:12 En de Zebuloniet Elon stierf en werd begraven te Ajalon, in het land van Zebulon. (HSV)
1300 - 1100 v.C. < Israël 1100 - 1000 v.C.[2] > 1000 - 900 v.C.
DavidDavidIsbosethSaulSamuëlSimsonAbdonElonEbzanJefta
Elon was een man uit het stamgebied van Zebulon.
Hij werd door Abdon opgevolgd.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Elon' is op 9 juli 2016 verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.