Empirisme

Uit Christipedia

Empirisme is de leer dat alle belangrijke menselijke kennis van de zintuigen komt. Een vertegenwoordiger van deze leer is John Locke (1632-1704).