Esarhaddon

Uit Christipedia

Esarhaddon, ook gespeld Esar-Haddon, was 681-669 v.C. koning van het Assyrische rijk. Hij was de opvolger van Sanherib en werd opgevolgd door Assurbanipal.

750 — 700 v.C. < Israël 700 — 650 v.C.[1] > 650 — 600 v.C.
AsnapparEsarhaddonTirhakaManasse (koning)SanheribHizkia
Hij voerde vreemde volken naar Samaria (Ezr. 4:2). Dit blijkt uit het getuigenis van Samaritanen ten tijde van Zerubbabel.
Ezr 4:2 kwamen zij naar Zerubbabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen: Laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken [ook] wij uw God. En aan Hem offeren wij sinds de dagen van Esar-Haddon, de koning van Assyrië, die ons hierheen heeft laten trekken. (HSV)
Uit de Schrift (2 Kon. 17) en andere bronnen weten wij van verschillende deportaties door de Assyrische machthebbers.

Esarhaddon schijnt ook Manasse, de zoon van de Judese koning Hizkia, gevangen genomen te hebben.

Tijdens zijn regering werd Egypte onderworpen (671 v.C.).

De rode lijn duidt de campagnes van Esarhaddon aan in de periode 671-669 v.C.
Koninkrijk van Juda omringd door het Assyrische rijk in 671 v.Chr. 

Voetnoot

  1. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).