Eschatologie

Uit Christipedia

Eschatologie is de studie en/of leer van 'de laatste dingen'. 'Laatst' dient te worden opgevat in tijdsordelijke zin. Onderwerpen van studie zijn: dood, opname van de gemeente, eindtijd, opstanding, laatste oordeel, de eeuwige toestand, hemel en hel.

Etymologie. 'Eschatologie' komt van de samenstelling van de Griekse woorden τὰ ἔσχατα, ta és-chata, 'de laatste dingen', en λόγος, lógos, 'leer'.

Volgens sommigen houdt de eschatologie zich ook bezig met de periode vanaf het leven van Jezus. Immers heeft God 'in het laatst van deze dagen' tot ons gesproken in de Heer Jezus Christus.
Heb 1:1  Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, (Telos)