Eskol

Uit Christipedia

Eskol of Esjkol is in de Bijbel de naam van een Amoriet en van een dal bij Hebron.

De naam Eskol (Hebr. Eshkol; Eng. Eshcol) betekent ‘tros’.
Nu 13:24  Die plaats noemde men het dal Eskol vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. (HSV)
De naam komt in de Schrift 6x voor en verwijst naar:
  1. De Amoriet Eskol, woonachtig te Hebron, was met zijn broeders Mamre en Aner bondgenoot van Abram;
  2. Het dal Eskol, in de nabijheid van Hebron, zo genoemd naar de tros druiven, die de mannen, door Mozes uit Kades-Barnea gezonden om het land Kanaän te bespieden, ten bewljze van zijn uitnemende vruchtbaarheid meegebracht hadden.

Dal van Eskol (Eng. Valley of Eshcol) bij Hebron 

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Eskol' is op 22 nov. 2014 verwerkt.