Essenen

Uit Christipedia

Essenen waren een vrome en vreedzame Joodse sekte, afkomstig uit priesterfamilies, die zich van de andere priesters hadden afgescheiden en in afzondering de Messias verwachten.

Eet- en vergaderzaal van de Essenen

De vrome Joden waren tegen een Hasmoneese koning en tegen een Hasmoneese hogepriester. Ze vonden op grond van het Oude Testament dat de koning der Joden moest komen uit het geslacht van David en de hogepriester uit het geslacht van Aäron. Misschien is uit ongenoegen met de Hasmoneese toestanden de sekte der Essenen ontstaan.   

De Essenen meenden dat de eindtijd was aangebroken, waarin de eindstrijd zou plaatsvinden. Ze beschouwden zichzelf als ‘de kinderen van het licht’. Anderen, in het bijzonder de Romeinen, waren ‘kinderen van de duisternis’. 

Ritueel bad

De Essenen hadden hun geestelijk centrum in Qumran, waar een leefgemeenschap was, maar ook buiten Qumran leefden Essenen.

In de plaats van de offers, de priesters in Jeruzalem bedienden, hadden de Essenen in Qumran de gebeden en de maaltijden, drie maal per dag (ochtend, middag, avond).

Uitwendige reinheid was uiterst belangrijk voor hen. Het woord ‘Essenen’ is afgeleid van ‘chassidim’ = vromen. Volgens de Joodse geschiedschrijver Josephus Flavius waren er vroeger 4000 familiehoofden der essenen (vergelijk: er waren destijds 6000 familiehoofden der Farizeeen).

In elf grotten van Qumran, in het gebied waar de Essenen een leefgemeenschap vormden, zijn fragmenten en rollen van alle boeken van het OT gevonden, behalve van het boek Esther. Het gaat om een dozijn boekrollen en een menigte boekrolfragmenten. Tot de vondsten behoort een complete boekrol van Jesaja en veel fragmenten van dat bijbelboek. Jesaja spreekt duidelijk over de messias. Ook het boek Deuteronium was voor de Essenen belangrijk.

De Edomiet Herodes werd koning in plaats van de Makkabeeën. Hij haalde de oude priesterfamilie terug, wat de Essenen goed vonden.

Op de pinksterdag kwamen de Essenen samen in Jeruzalem. Mogelijk waren er (volgens sommigen voornamelijk) Essenen onder de 3000 bekeerlingen op de Pinksterdag. De eerste discipelen hadden alles gemeenschappelijk. Alles verkopen en je geld aan de gemeenschap geven was typisch iets dat de Essenen deden. Dit was vereist als je lid van de gemeenschap wilde worden.

De Essenen namen deel aan de eerste opstand der Joden rond 70 na Chr. De christen-essenen onthielden zich. Toen de Romeinen van Galilea naar Jeruzalem kwam, zijn de Essenen gevlucht en hebben kostbaarheden verborgen in de grotten.

Het is niet waarschijnlijk dat Johannes de doper tot de Essenen behoorde. De Essenen kenden een proeftijd van 2 jaar om lid te mogen worden. Johannes riep op tot bekering omdat het koninkrijk van God nabijgekomen was.  

Meer informatie

Prophecy In The Dead Sea Scrolls. Youtube.com: Prophecy in the News, 6 nov. 2019. Duur: 28 min. 34 sec. Gesprek met Ken Johnson over de Dode Zee-rollen en de Essenen, naar aanleiding van zijn boek Ancient Testaments of the Patriarchs.