Ethan

Uit Christipedia

Ethan (= volhardend), ook geschreven Etan, is de naam van vier verschillende mannen genoemd in de Bijbel.

De Hebreeuwse naam is איתן, Etan, en betekent "volhardend"[1] of "stevig"[2]. De eigennaam komt 8x voor in het Oude Testament. Het strongnummer is 0387.

De naam wordt gedragen door:

1. een Ezrahiet, een wijze, wien wijsheid door die van Salomo werd overtroffen. Ethan was evenals Heman een zoon van Zerah/Zerach (1 Kron. 2:6), ook genoemd Mahol (1 Kon. 4:31). Zerah was een afstammeling van Juda.

1Kr 2:6 En de kinderen van Zerah waren Zimri, en Ethan, en Heman, en Chalcol, en Dara. Deze allen zijn vijf. (SV)

Ethan was beroemd om zijn grote wijsheid, een van de bekende wijzen vóór, of ongeveer ten tijde van Salomo. Salomo was wijzer dan Ethan:

1Kon 4:31 Ja, hij was wijzer dan alle mensen; dan Ethan, de Ezrahiet, en Heman, en Chalcol, en Darda, de zonen van Mahol; en zijn naam was onder alle heidenen rondom.

Ethan de Ezrahiet is de dichter van Ps. 89, een leerdicht. Ps. 88 is van de hand van Ethans broer Heman.

Ps 89:1 Een leerdicht van Etan, de Ezrachiet. (89-2) Van de gunstbewijzen des HEREN wil ik altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen. (SV)

2. een zoon van Zimma, afstammeling van Levi, uit diens zoon Gerson, 1 Kron 6:42. Hij was een voorvader van Asaf.

1Kr 6:42 Den zoon van Ethan, den zoon van Zimma, den zoon van Simei, (SV)

3. Een tijdgenoot van David, een opperzangmeester, dezelfde waarschijnlijk als Jeduthun. Hij was uit de stam van Levi en het Levitische geslacht van Merari. Hij was een zoon van Kisi/Kusaja. Hij was met Heman en Asaf door David aangesteld over de zangdienst.

1Kr 15:17 Zo stelden dan de Levieten Heman, den zoon van Joël, en uit zijn broederen Asaf, den zoon van Berechja; en uit de zonen van Merari, hun broederen, Ethan, den zoon van Kusaja; (SV)
1Kr 15:19 De zangers nu, Heman, Asaf en Ethan, lieten zich horen met koperen cimbalen; (SV)

Bronnen

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ethan' is op 16 jan. 2017 verwerkt.

James Orr, John Nuelsen, Edgar Mullins, Morris Evans, and Melvin Grove Kyle, The International Standard Bible Encyclopedia (1939).

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Ethan.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
    James Orr, John Nuelsen, Edgar Mullins, Morris Evans, Melvin Grove Kyle (red.), The International Standard Bible Encyclopedia (1939), s.v. Ethan.
  2. James Orr, John Nuelsen, Edgar Mullins, Morris Evans, and Melvin Grove Kyle, The International Standard Bible Encyclopedia (1939) s.v. Ethan, geeft naast "enduring" ook "firm" als een betekenis.