Eulalia van Merida

Uit Christipedia

Eulalia van Mérida (292 — 304) was een Spaans meisje dat op 13-jarige leeftijd te Merída als martelares stierf ten tijde van de tiende vervolging van christenen in het Romeinse rijk.

Haar strijd heeft de Spaanse christendichter Aurelius Clemens Prudentius (348 - 413) in verzen afgeschilderd. Zijn werk is de bron van informatie over haar.

Zij werd geboren in Mérida, in het huidige Spanje, toen behorend tot het Romeinse Rijk. Haar ouders – van kennelijk goede komaf – waren christenen en zijzelf werd dan ook christelijk opgevoed.

In haar jeugdjaren begon onder keizer Diocletianus de tiende vervolging van christenen. Hij verordende dat iedereen die niet aan de Romeinse goden offerde, gevangengenomen moest worden en de doodstraf moest krijgen. Volgens de overlevering deed dit alles bij de nog zeer jonge Eulalia het verlangen opkomen om één te worden met haar lijdende geloofsgenoten.

Toen zij 13 jaar oud was, zou ze naar het gerechtshof van Mérida gegaan zijn, waar juist op dat moment onder leiding van stadhouder Dacius een proces gaande was tegen enkele christenen. Bij het gerechtsgebouw aangekomen, zou ze een beeld van een van de Romeinse goden van zijn sokkel getrokken en op de grond gesmeten hebben. Daarop werd Eulalia gearresteerd. Omdat zij de stadhouder over de wreedheid, die hij de christenen aandeed, met meer vrijmoedigheid aansprak dan hij verdragen wilde, werd zij naar de altaren van afgoden gesleept, opdat zij aldaar zou offeren. Toen zij dit weigerde, werd zij in opdracht van Dacius levend verbrand op 10 december 304.

Een gemeente op het Spaanse eiland Ibiza is naar haar genoemd: Santa Eulalia del Río. De kathedraal van Barcelona is naar haar vernoemd: de kathedraal van de Heilige Eulalia. De Spaanse prinses Eulalia was naar haar genoemd. Zowel in de rooms-katholieke kerk als in de orthodoxe kerk wordt haar gedachtenis gevierd.

Bron

Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655. Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881. Tekst van blz. 40-41 is verwerkt op 15 apr. 2018. Online: http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/haemstedius-martelaren.htm. 

Eulalia van Mérida, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is verwerkt op 15 apr. 2018.