Evangelie naar Mattheüs/Commentaar/Hoofdstuk 1

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bijbelboeken: GeExLeDeJozRiRu1Sa2Sa1Ko2Ko1Kr2KrEzrNeEstJobPsSpPrHglJesJerKlaEzeDaHosJoëAmObJonMiNaHabZefHagZaMalMtMrLkJhHnRm1Ko2KoGlEfFpCol1Th2Th1Tm2TmTitFmHbJk1Pe2Pe1Jh2Jh3JhJdOpb

Evangelie naar Mattheüs:


Hoofdstuk 1 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Geslachtsregister van Jezus Christus (1-17)

Geslachtsregister van Jezus Christus
volgens Mattheüs 1:1-17
1. Abraham
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Izaäk
 
 
 
 
 
3. Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Juda
 
broers van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Perez
 
Zera
 
 
 
 
 
6. Hezron
 
 
 
 
 
 
 
7. Ram
 
 
 
 
 
 
 
8. Aminádab
 
 
 
 
 
9. Nahesson
 
 
 
 
 
10. Salmon
 
Rachab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Boaz
 
Ruth
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Obed
 
 
 
 
 
13. Isaï
 
 
 
 
 
14. David
 
Vrouw van Uria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Salomo
 
 
 
2. Rehabeam
 
 
 
3. Abia
 
 
 
4. Asa
 
 
 
5. Josafat
 
 
 
6. Joram
 
 
 
7. Uzzia
 
 
 
 
8. Jotham
 
 
 
 
 
9. Achaz
 
 
 
 
 
 
 
10. Hizkia
 
 
 
 
11. Manasse
 
 
 
 
12. Amon
 
 
 
 
13. Josia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/1. Jechonia
 
broers van Jechonia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegvoering naar Babel
2. Sealthiël
 
 
 
 
3. Zerubbabel
 
 
 
 
4. Abiud
 
 
 
 
5. Eljakim
 
 
 
 
6. Azor
 
 
 
 
7. Zadok
 
 
 
 
8. Achim
 
 
 
 
9. Eliud
 
 
 
 
10. Eleazar
 
 
 
 
11. Matthan
 
 
 
 
12. Jakob
 
 
 
 
13. Jozef
 
Maria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Jezus
 

Vrouwen en heidenen

In het geslachtsregister worden vier heidenen (Tamar, Rachab, Ruth, Uria) en vijf vrouwen (Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw van Uria, Maria) genoemd. De vermelding van de vrouwen in het geslachtsregister is opmerkelijk, daar in joodse geslachtsregisters vrouwen zelden voorkomen.

Tamar was een Filistijnse vrouw (vgl. Gen. 38 en Gen 49:8-12; 1 Kron. 2:4)[1]. Rachab was een Kanaänietische vrouw (vgl. Joz. 2 en Matth. 6:22-25). Ruth was een Moabietische (vgl. Ruth 1:4; 4:10; zie ook Gen 19). Bathseba wordt door Mattheüs ‘de vrouw van Uria’ genoemd. Uria was een Hethiet (2 Sam. 11). Door de vermelding van deze heidense vrouwen en heidense man toont Matteüs aan, dat God in zijn heilsplan een plaats heeft voor de heidenen. De Christus is niet alleen de Verlosser van Israël, Hij is de Heiland der wereld.

16

Mt 1:16 en Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus is geboren, die Christus wordt genoemd. (TELOS)

Het valt op dat Jozef zelf niet als verwekker van Jezus wordt genoemd. Van andere verwekkers lezen wij in het geslachtsregister:

  • Mt 1:3 en Juda verwekte Perez en Zera bij Thamar; en Perez verwekte Hezron, en Hezron verwekte Ram,
  • Mt 1:4 en Ram verwekte Aminadab, en Aminadab verwekte Nahesson, en Nahesson verwekte Salmon,
  • Mt 1:5 en Salmon verwekte Boaz bij Rachab; en Boaz verwekte Obed bij Ruth; en Obed verwekte Isai,
  • Mt 1:6 en Isai verwekte David, de koning. En David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria;

Van Jozef staat niet: "en Jozef verwekte Jezus bij Maria". Van Jezus wordt gezegd dat hij "uit Maria" geboren is. Later wordt duidelijk dat Jozef niet de biologische vader is en dat Jezus uit de maagd Maria is geboren. Wat in haar verwekt was, was uit de Heilige Geest. In vers 17 wordt de maagdelijke geboorte van de Heiland al aangeduid! Mattheüs heeft zijn woorden treffend gekozen.

17

Mt 1:17 Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn veertien geslachten, en van David tot de wegvoering naar Babel veertien geslachten, en van de wegvoering naar Babel tot Christus veertien geslachten. (TELOS)

Het geslachtsregister bestaat uit drie reeksen van veertien geslachten. De eerste reeks klimt op tot David, de Godvrezende herder die na lijden koning werd. De tweede reeks vertoont geestelijk en zedelijk een neergaande lijn tot de wegvoering naar Babel, een dieptepunt in de geschiedenis. Daarna is er terugkeer en gedeeltelijk herstel en wordt tenslotte "Jezus ... geboren, die Christus wordt genoemd".

De nummering in het schema van het geslachtsregister is een poging om de reeksen van veertien geslachten te verbinden met de genoemde mannen. Jechonia was gedurende drie maanden en tien dagen koning van Juda tot Nebukadnezar hem wegvoerde als balling (597 v.Chr.). Wellicht wordt hij daarom gerekend bij zowel de periode vóór de ballingschap (14 geslachten) als de periode ná de ballingschap (14 geslachten).

21

Mt 1:21  Zij nu zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal zijn volk behouden van hun zonden. (Telos)

De naam Jezus. Daarin zit het denkbeeld van behoudenis door Jahweh. Zie Jezus Christus.

Muziekvideo

Naar aanleiding van vers 21 zingen Israëlische christen het volgende Hebreeuwse lied.


Adonai Machaseinu - From Generation to Generation (Official). Youtube.com: Praise Awaits, 8 jan, 2015. Duur: 4 min. 5 sec.

Bron

Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Commentaar bij Matth. 1:3 betreffende de vermelding van de eerste vier vrouwen.

Voetnoot

  1. Aldus Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Commentaar bij Matth. 1:3 betreffende de vermelding van de eerste vier vrouwen. Onduidelijk is de grond waarop gesteld wordt dat Tamar een Filistijnse is.