Evangelisatie

Uit Christipedia

Evangelisatie of evangeliseren is het verkondigen van het evangelie, dat is het goede nieuws, de goede boodschap, dat God in Jezus Christus vergeving van zonden, gerechtigheid, heerlijkheid, eeuwig gelukkig leven om niet ('gratis') aanbiedt aan hen die hun zonden belijden aan God, hun vertrouwen op Jezus stellen, in Hem geloven en zich bekeren van een zondig, verkeerd leven.

Trailer van Daniel Burrit

Prediking van het koninkrijk

De verkondiging van het evangelie van Gods genade gaat samen met de prediking van het koninkrijk van God. Immers, de Heer Jezus is de ons door God aangewezen verlosser én de door God aangestelde Koning der koningen. De Heer is de barmhartige verlosser én de rechtvaardig heerser.

Paulus zei tot de ouderlingen van Efeze:
Hnd 20:24 Maar ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen. Hnd 20:25 En nu, zie, ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken, mijn gezicht niet meer zult zien. (...) Hnd 20:27 want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. (TELOS)
De evangelieverkondiging van Paulus in de synagoge te Perge, gehouden tijdens de eerste zendingsreis van de apostel, is te lezen in Hand. 13:16v.

Middelen

De verkondiging van het evangelie kan op allerlei wijzen en door allerlei middelen. Preek in synagoge of kerk, persoonlijke gesprekken, straatprediking, tractaatverspreiding, tv-uitzendingen, video, etc. 

Hieronder ter illustratie een verslag van een gepensioneerde ex-vrachtwagenchauffeur[1] die het evangelie onder vrachtwagenchauffeurs bekend maakt

We rijden van parkeerplaats naar parkeerplaats en als we op een plaats aankomen kijk ik even rond wat voor ‘vlees er in de kuip zit’ met andere woorden, waar komen de vrachtwagens vandaan? Dan neem ik een bundel traktaten in verschillende talen mee en ook Nieuw Testamenten in diverse talen en ga ik langs de auto’s. ik moet vaak weer teruglopen omdat er ‘talen staan’ die ik niet bij me heb. Ook is er steeds op andere routes ander publiek dus stel ik elke keer een ander bundeltje samen van nationaliteiten die ik verwacht tegen te komen. 
Soms heb ik een kort gesprek en kan ik vertellen dat God mijn leven heeft veranderd en dat ik dat aan collega chauffeurs wil vertellen. Soms kan ik niets vertellen omdat zij één van die talen spreken die ik niet machtig ben en dat zijn de meeste. Als zij dan ook geen taal spreken die ik kan verstaan, dan wijs ik op mezelf en de foto op het traktaat en maak een beweging alsof ik een stuur vasthoud en dan op mijn naam op het traktaat. Achter mijn naam staat dat ik gepensioneerd ben en vroeger vrachtwagenchauffeur was. Meestal lachen ze me toe en nemen het traktaat aan en beginnen meteen te lezen. Soms resulteert dat in het aannemen van een Nieuw Testament. Heel soms wordt een traktaat teruggegeven met een handgebaar van ‘hou die zooi maar bij je’. Deze reis met honderden contacten gebeurde dat twee keer. Wat is het resultaat van al die uitgedeelde traktaten? We weten het niet! We zaaien in geloof en we vertrouwen dat het op een of andere manier eeuwigheidswaarde heeft. Zoals Fija altijd zei als men naar ‘ons succes’ vroeg: ‘We laten ons in de hemel verrassen.’[2]

Schrift. Tractaten, brochures, bladen en boeken zijn geschreven om het evangelie bekend te maken. Het boek van de Amerikaanse schrijver "De planeet die Aarde heet", in 1972 in het Nederlands verschenen, brengt Bijbelse voorzeggingen in verband met actuele ontwikkelingen in de wereld, terwijl ook de weg tot verlossing wordt gewezen. Velen zijn erdoor tot geloof gekomen.

Audiovisuele middelen. Ook bewegend beeld met geluid (film, video, animatie) worden ingezet om de goede tijding bekend te maken of het aannemen van het evangelie te bevorderen of voor te bereiden. Voorbeelden zijn films over het leven van Jezus.

Pre-evangelisatie

Pre-evangelisatie is de verkondiging en informatievoorziening die aan de verkondiging van het eigenlijke evangelie voorafgaat (pre = vóór). Ook in deze voorbereidende werkzaamheid kunnen dezelfde middelen worden ingezet als bij het evangelisatiewerk. Een voorbeeld is de 'The Final Prophecies'[3], handelt over de voorzeggingen van oude geschriften (= de Bijbel) en ze in verband brengt met historische gebeurtenissen en wetenschappelijke inzichten. De film is gericht op niet-gelovigen en wil hen in de richting van Jezus leiden. De film was een bestseller in de categorie documentaires in de online winkel van de Amerikaanse gigant Amazon.

Weerstand

Hoe openlijker de boodschap verkondigd wordt, hoe groter de weerstand bij hen die deze boodschap afwijzen. Een christen en gewezen moslim die in Nederland onder asielzoekers evangeliseert, kan op tegenstand rekenen. Zo iemand liet weten:

Tegenstand is er ook, soms worden we bedreigd, maar daar zijn we intussen aan gewend. De Heer zorgt voor ons. We moeten er niet te veel over nadenken, anders slapen we niet.[4]

Een Amerikaan plaatste in 2007 een trailer op zijn privé-terrein langs de openbare weg. Op de trailer stond (in het Engels): Jouw weg of Gods weg? Jezus zei "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zal jij de eeuwigheid met Jezus doorbrengen? Het New Yorkse departement van vervoer maakt bezwaar en stelde dat de man de wet overtrad en overlast veroorzaakte. De rechtbank besliste echter dat de trailer met de boodschap mocht blijven staan.

40% van de Amerikaanse christenen gelooft niet dat het de plicht van een christen is om zijn geloof met anderen te delen (2009).

Zie ook

Evangelie

Voetnoten

  1. Martien Stam, Verslag van onze reis door Zuidoost-Europa, 2018.
  2. Ontleend aan Martien Stam, Verslag van onze reis door Zuidoost-Europa, 2018.
  3. Verkrijgbaar op DVD. Website van de film: http://www.thefinalprophecies.com/. De film is te zien op Youtube.com: The Final Prophecies, geüpload door Mario Debono op 21 apr. 2019. Duur: 1 uur 20 min. De film wordt als evangelisatiemiddel besproken met Brent Miller sr, die aan de film heeft gewerkt. Zie Brent Miller: A Witness to the World. Youtube.com: Prophecy Watchers, 24 sept. 2015. En Brent Miller, Sr.: The Final Prophecies, Youtube.com: Prophecy in the News, 11 maart 2016.
  4. Berichten over werk van de Heer in binnen- en buitenland, 45e jaargang, nr. 489, jan. 2019, blz. 5