Exodus 18

Uit Christipedia

Exodus 18 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

Samenvatting

Jethro brengt Mozes zijn huisvrouw en beide zonen (1-6). Mozes verhaalt Jethro al wat God voor Israël gedaan heeft (7-9). Jethro looft God en brengt Hem offerande (10-13). Hij raadt Mozes rechters onder zich aan te stellen, om over de geringe zaken te oordelen (14-23). Mozes volgt deze raad op (24-26). Jethro keert naar zijn land terug (27).

5

Ex 18:5  Toen nu Jethro, Mozes’ schoonvader, met zijn zonen en zijn huisvrouw, tot Mozes kwam, in de woestijn, aan de berg Gods, waar hij zich gelegerd had, (CP[1])

De berg Gods. D.i. de berg Horeb.

Bron

Statenbijbel uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1923. Tekst van de samenvatting van Ex. 18 is onder wijziging verwerkt op 17 aug. 2021.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.