Exodus 25

Uit Christipedia

Exodus 25 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

Samenvatting

In het kort: hefoffer, ark, tafel der toonbroden en kandelaar. 1-9 Mozes ontvangt van God de opdracht om van het volk gaven te vragen voor de vervaardiging van het heiligdom en zijn meubelen. 10-22 Beschreven wordt de ark; 23-30 de tafel van het toonbrood; 31-39 en de zevenarmige kandelaar, waaraan een talent goud zal gaan. 40 Alles moet naar de aan Mozes getoonde modellen gemaakt worden.

Inleiding

Hier beginnen de voorschriften omtrent bouw en inrichting van het heiligdom (hfst. 25 - 31). De uitvoering van deze bevelen staat in 35:4 - 36:1; 37:1-9, 10-16, 17-24.

11

Ex 25:11  En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen. (SV)

Gouden krans. De Petrus Canisius-vertaling heeft 'loofwerk van goud'.

Tafel der toonbroden (23-30)

De bepalingen over de vervaardiging van een tafel, waarop bestendig toonbroden voor Jahweh moeten liggen.

23

Ex 25:23  U zult ook een tafel maken van acaciahout; twee ellen zal haar lengte zijn, en een el haar breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn. (CP[1])

Een el en een halve zal haar hoogte zijn. Een el is ongeveer 50 cm. Anderhalve el is ongeveer 75 cm, de standaard hoogte van een bureau.

29

Ex 25:29  U zult ook maken haar schotels, en haar schalen, en haar kannen, en haar kommen, waarmee geplengd wordt; van louter goud zult u ze maken. (CP[1])

Schotels. Waarin de broden gelegd kunnen worden[2].

Schalen. Voor de benodigde wierook: rookschalen of reukschalen[2].

Kommen. Voor de wijn van de plengoffers[2].

Kannen. De Statenvertaling heeft platelen.

Vervaardiging van de kandelaar (31-40)

God bepaalt de vervaardiging van de kandelaar, die aan de schacht drie paar zijarmen moet hebben en die zeven lampen draagt.

38

Ex 25:38  Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. (SV)

Blusvaten. Hierin komen de verkoolde pitten[3].

39

Ex 25:39  Uit een talent louter goud zal men dat maken, met al dit gereedschap. (SV)

De kandelaar en het bijbehoren gerei moet men maken uit één talent goud (= 3000 sikkels), met een gewicht van ca. 49 kg[3].

Bronnen

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Ex. 25 is onder wijziging verwerkt op 10 nov. 2021.

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Ex. 25:23. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 1 dec. 2021.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. 2,0 2,1 2,2 Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Ex. 25:23-30.
  3. 3,0 3,1 Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Ex. 25:31-40.