Fenicië

Uit Christipedia

Fenicië (of Phoenicië, Phoenicia) was een kleine kuststaat ten noorden van Israël, gelegen tussen de rivier Eleutherus en het voorgebergte van Carmel. Het omvatte ten naaste bij het gebied van het moderne Libanon. De voornaamste steden waren Tyrus en Sidon. De naam Fenicië betekent ‘purperland’ of ‘land van de palmbomen’.  

Ligging van Fenicië. Fenicische handel en beschaving.
Fenicische nederzettingen ca. 500 v.C.

Tussen Sidon en Tyrus lag de stad Zarfath, waar een arme weduwe de profeet Elia onderhield en hij haar gestorven zoon uit de dood opwekte.

Uit de kuststreek van Tyrus en Sidon kwamen mensen op Jezus af, om hem te horen en van hun ziekten genezen te worden:
Lu 6:17 En Hij daalde met hen af en ging op een vlakke plaats staan, met een grote menigte van zijn discipelen en een grote massa van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de kuststreek van Tyrus en Sidon, Lu 6:18 die gekomen waren om Hem te horen en van hun ziekten gezond te worden. En zij die door onreine geesten gekweld waren, werden genezen. (TELOS)
De eerste christenen die verdrukt werden, werden verstrooid naar Fenicië en verder:
Hnd 11:19 Zij dan die verstrooid waren door de verdrukking die wegens Stefanus had plaatsgevonden, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochie toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot Joden. (TELOS)
Paulus, Barnabas en enige anderen gingen vanuit de gemeente te Antiochië via Fenicië naar Jeruzalem.
Hnd 15:3 Nadat zij dan door de gemeente waren uitgeleid, gingen zij door Fenicië en Samaria, verhaalden de bekering van de volken en bereidden alle broeders grote blijdschap. (TELOS)
Paulus voer tijdens zijn derde zendingsreis van Patara in het zuiden van het huidige Turkije naar de fenicische stad Tyrus.
Hnd 21:2 En een schip gevonden hebbende, dat naar Fenicië overvoer, gingen wij er in en voeren af. Hnd 21:3 En als wij Cyprus in het gezicht gekregen, en dat aan de linker [hand] gelaten hadden, voeren wij naar Syrië, en kwamen aan te Tyrus; want het schip zoude aldaar den last ontladen. (TELOS)