Filologus

Uit Christipedia

Filologus, ook geschreven Philologus, was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen aldaar.

Naam. De Griekse naam is φιλολογος, Philologos, en betekent "liefhebber van het woord"[1] of "spraakzaam"[2]. In de Bijbel komt de naam alleen voor in Rom. 16:15.
Ro 16:15 Groet Filologus en Julias, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen bij hen. (Telos)
De naam kwam als slavennaam dikwijls voor[3].

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible (1890).
  3. A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament. Onderdeel van de Online Bible van Importantia Publishing. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.