Foetus

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een foetus (Latijn: fetus = nakomeling; foetus wordt uitgesproken feutes) is een ongeboren vrucht in de tweede fase van zijn ontwikkeling. In de eerste fase heet de vrucht een embryo

De menselijke foetus is de vrucht in de periode van de 3e maand tot aan de geboorte. Het menselijk embryo is de vrucht in de 1e en de 2e maand van zijn ontwikkeling. 

De foetus groeit niet 'vanzelf', maar wordt door God gevormd

Pregnancy month by month.gif Grosse derGebarmutter in den einzelneMonaten derSchwangerschaft.gif

Groei van de vrucht en de baarmoeder in 9 maanden.

Jer 1:5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, ... (NBG51)

De groei van een foetus is een wonder van Gods werk in de moederschoot. 

Ps 139:13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ps 139:14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Ps 139:15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; Ps 139:16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. (NBG51)

In de Bijbel wordt het ongeboren menselijke leven “vrucht van de buik”, “vrucht van de schoot” genoemd. Er is geen onderscheid tussen embryo en foetus. Ook de geboren kinderen worden “vrucht van de buik” genoemd. 

In de volgende Schriftpassage blijkt dat de foetus ook een “kind” wordt genoemd.

Lu 1:41 En het gebeurde toen Elizabeth de begroeting van Maria hoorde, dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabeth werd vervuld met de Heilige Geest, Lu 1:42 en zij riep uit met luid geroep en zei: Gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Lu 1:43 En waaraan dank ik dit dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Lu 1:44 Want zie, toen het geluid van je begroeting in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. (TELOS)

De volgende video's tonen de wonderbaarlijke ontwikkeling van een kindje in de moederschoot.


From conception to Birth. Youtube.com: Wajdi Ben, 2014. Duur: 4 min.


Video van FX Studio. Duur: 14 min. 17 sec. Bron: Youtube.com

De volgende foto toont een model van een foetus van 10 weken.

Foetus (model) van 10 weken. Hij heeft handjes, voetjes, neus en kan zelfs zijn vinger al naar zijn mondje brengen. Het hartje van een kindje klopt al met vier weken. 

De volgende foto toont een model van een foetus van 12 weken

Levensecht model van een ongeboren kindje van 12 weken. De maakster Donna Lee heeft de foetus gevormd uit een bal klei, zonder gebruik te maken van een mal, maar aan de hand van foto's van foetussen.
Foto: Levensecht model van een ongeboren kindje van 12 weken. De maakster Donna Lee laat op deze foto de lengte zien: 3 inch = 7,6 cm.
Afbeelding: Foetus van 20 weken. Ontleend aan een video-animatie van Babycenter
'Foetus in utero', door William Smellie, 1754. Smellie was een 18e eeuwse Schotse arts.

Foetussen kunnen geluiden in de baarmoeder horen. Ze zijn in staat een melodie te herkennen. Ook kunnen ze woorden herinneren, een vermogen dat mogelijk bijdraagt aan het leren van taal[1]

De Nederlandse dichter en historicus Isaäc da Costa heeft geschreven: "God is het begin van alles wat goed is. Dat is zó waar, dat wanneer een pas geboren kind kon bidden, het reeds een dankstof zou hebben van negen maanden, om ermee tot God te naderen."[2]

Een foetus blijkt in uitzonderlijke gevallen al halverwege de zwangerschap buiten de moederschoot te kunnen overleven, uiteraard dankzij medische techniek en medisch personeel. Hiervan doet het volgende bericht melding.

Duitse baby blijkt medisch wonder 

De Duitse baby Frieda is toegetreden tot een bijzonder select gezelschap door te overleven nadat ze was geboren tijdens de 21e week van de zwangerschap van haar moeder. Frieda woog 469 gram en had een lengte van 28 centimeter toen ze vorig jaar werd geboren op 7 november. Haar tweelingbroertje Kilian overleed zes weken na de voortijdige geboorte. Het jongetje bezweek aan hart- en darmproblemen. De baby's werden intensief behandeld door een team van artsen in het ziekenhuis van de stad Fulda. Nu, vijf maanden na de geboorte van de baby's, gaat het zo goed met Frieda dat zij de kliniek mocht verlaten. Het meisje weegt op dit moment ongeveer 3700 gram. Ze heeft een lengte van 50 centimeter. Volgens de artsen gaat het goed met het meisje en kan ze zich ontwikkelen als elk ander gezond kind.

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 24 april 2011)

Meer informatie

Animatie 'From conception to Birth' (Nederlands ondertiteld) op BrinkTV.com, met een slotbeschouwing door de wiskundige Alexander Tsiaras, die in de formering van de mens Gods hand doorziet.

MRI-scan van een 20 weken oude baby in de moederschoot.

Voetnoten

  1. Baby's onthouden woorden gehoord in de baarmoeder, nieuwsbericht op Nu.nl, 28 aug. 2013.
  2. Aangehaald in Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden(Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Ps. 139:13. De spelling van Da Costa's worden is gemoderniseerd.