Gaäs

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gaäs is een berg (heuvel) in Efraïm.

Het Strpngnummer is H1608. De Hebreeuwse naam is געשׁ, Gaäsh. De plaatsnaam betekent "schuddend"[1] en komt 4x voor in het Oude Testament. In het Engels: Gaash.

Jozua, de aanvoerder van Israël, is begraven "in Timnath-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van de berg Gaäs" (Joz. 24:30; Richt. 2:9).

Joz 24:30  En zij begroeven hem in de landpale zijns erfdeels, te Timnath-serah, welke is op een berg van Efraïm, aan het noorden van den berg Gaäs. (SV)

Ri 2:9  en zij hem begraven hadden in het gebied [dat] zijn erfelijk bezit [was], in Timnath-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van de berg Gaäs, (HSV)

Bij de berg Gaäs waren dalen, "de dalen van Gaäs"[2].

2Sa 23:30  Benaja uit Pirhathon; Hiddai uit de dalen van Gaäs; (HSV)

1Kr 11:32  Hurai uit de dalen van Gaäs; Abiël uit [Beth]-Araba; (HSV)

Hurai, een van Davids heldhaftige krijgers, was afkomstig uit de dalen van Gaäs (1 Kron. 11:32).

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. De Statenvertaling heeft "beken van Gaäs".