Gallim

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gallim (= 'bronnen' of 'steenhoop') was een plaats ten noorden van Jeruzalem, in het stamgebied van Benjamin. Het was de woonplaats van Paltiël, de man aan wie Michal, Sauls dochter en Davids vrouw, tot vrouw werd gegeven door haar vader.

De plaatsnaam is in het Hebreeuws גלים , galliym = bronnen[1] of steenhoop[2], een meervoud van לג, gal = steenhoop, golf, bron. Het Strongnummer is 01554. De naam komt 2x voor in het Oude Testament.

Jeruzalem noordelijk land - Klaus Koenen 2007.jpg

Met betrekking tot de naderende legermacht van de Assyriërs, zegt de profeet Jesaja:

Jes 10:30  Roep luide met uw stem, gij dochter van Gallim! laat ze horen tot Lais toe, o ellendige Anathoth! (SV)

Ligging. Op grond van grond van Jes. 10: 30 zoekt men de plaats gewoonlijk iets ten zuiden van Gibea, aan de weg, die uit het noorden, van Michmas over Geba, Rama en Gibea naar Jeruzalem loopt.

Maar uit 1 Sam. 25: 44 vergeleken met 2 Sam. 3: 16, volgens welke teksten de weg van Gallim naar Hebron - Jeruzalem was destijds nog in het bezit van de Jebusieten - over Bahurim liep, bljjkt dat Gallim wat meer naar het oosten, op de weg van Geba naar Anathoth moet gezocht worden. Trouwens al de plaatsen die in Jes. 10: 29 vv. genoemd worden, zullen wellicht niet in een marsroute van het gehele Assyrische leger gelegen hebben.

In de oude Griekse vertaling (Septuagint)van Jozua 15: 59 wordt onder de steden van Juda een tweede Galem of Gallim genoemd. Daar worden meer steden genoemd, die aan Juda worden toegekend en die niet genoemd worden in de masoretische grondtekst van het Oude Testament[3].

Het dorp Gallaïa (Hieronymus: Galla), in de nabjjheid van de Filistijnse stad Ekron, waarvan de kerkhistoricus Eusebius hoorde, staat met Gallim in Benjamin niet in verband.

Bron

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Gallim. De tekst van dit lemma is op 31 dec. 2019 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Gallim.
  3. List of minor biblical places, en.wikipedoa.org. Geraadpleegd 31 dec. 2019.