Gamaliël

Uit Christipedia

De naam Gamaliël betekent "mijn beloner is God" of "loon van God". De naam wordt door verschillende personen in de Bijbel gedragen: