Gamaliël (zoon van Pedazur)

Uit Christipedia

Gamaliël is een persoon genoemd in het Oude Testament. Hij was de zoon van Pedazur, de oudste der kinderen van Manasse (Num. 2 : 20; 7 : 54, 59; 10 : 23). Hij was een overste van Manasse. 

Nu 10:23 En over het heir van den stam der kinderen van Manasse was Gamaliël, de zoon van Pedazur. (SV)

Over de betekenis van de naam Gamaliël en een naamgenoot, zie Gamaliël

In Num. 11 is de offerande beschreven die hij schonk ter inwijding van het brandofferaltaar