Gapinge/NdGK/Dopen 1601-1610

Uit Christipedia
< Gapinge‎ | NdGK

Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Gapinge uit de periode 1601-1610.

Volgnr doopaangifte, doopdatum en naam van kind, met patroniem – ouder(s) – getuigen (g.)

Cursief: aanvullende opmerking van de schrijver

267 24 febr 1601 Maeyken Janssen – Jan Reynierssen – g. Floris Pieterssen, Cornelis Adriaenssen, Maerten Maertenssen, Maeyken Reyniers, Jacobmynken Leunis

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Neelken Cornelisse)

11 ged 21 febr 1599 Cornelis – Jan Reinierssen

12 ged 24 febr 1601 Maeyken – Jan Reynierssen

268 4 mrt 1601 Cornelis Jacobssen – Jacob Jacobssen – g. Willem Heyndricx, Maeyken Lambrechts, een jonge dochter genaemt Betteken

269 4 mrt 1601 Pieterken Willems – Willem Heindricx – g. Janneken Gillis

Eerste huwelijk: (de moeder wordt niet vermeld, maar was Pieryncken Cornelisse)

11 ged 28 okt 1590 Cornelis – Willem Heyndricx

12 ged 8 nov 1592 Maria – Willem Heyndricx

13 ged 29 apr 1595 Janneken – Willem Heyndricx

Tweede huwelijk: (de moeder wordt niet vermeld, maar was Tanneken Janse)

14 ged 4 mrt 1601 Pieterken – Willem Heyndricx

270 4 mrt 1601 Jan Pieterse Halders – Pieter Halders

271 10 mrt 1601 Pieter Pauwelsen – Pauwels Daniels – g. Pieter Vine, Jerynken Jans, Jan de Cock, Jaquemynken Pieters

272 26 mrt 1601 Cornelis Simonsen – Simon Cornelis – g. Adriaen Hollebrantssen, Simon Cornelis by noorden, Cornelis Adriaenssen, Neelken Marcus

273 1 apr 1601 Jacob Willemsen – Willem Michielssen – g. Adriaenken Cornelis

274 1 apr 1601 Sytke Cornelissen – Cornelis Adriaenssen – Jan Adriaenssen, Grietken Jans

Er zou sprake zijn van 2 verschillende Cornelissen Adriaensen (vgl 11 jan 1597 Adriaen – Cornelis Adriaenssen)

275 8 apr 1601 Pieter Willemse – Willem Hubrechts (Venne)

Eerste huwelijk: (de moeder is niet genoemd)

11 ged 16 juni 1591 Clara – Willem Hubrechtsen

12 ged 13 sept 1592 Elizabeth – Wilhem Hubrecht Venne

13 ged 13 nov 1594 Hubrecht – Willem Hubrechts (de moeder is overleden)

Tweede huwelijk: (de moeder wordt niet genoemd, maar was Elisabeth Pieterse)

14 ged 30 nov 1597 Elisabeth – Willem Hubrechts

15 ged 8 apr 1601 Pieter – Willem Hubrechts

276 21 apr 1601 Cornelis Michielssen – Michiel Marinissen – g. Janneken Willems

277 23 apr 1601 Jacob Albrechts – Albrecht Jacobs

278/279/280/281/282 6 mei 1601 (5 kinderen) Maeyke, Apollonia, Catherine, Cornelis en Adriaen Jacobsen van Ryen – Jacob van Ryen – g. Cornelis Velders, Tanneken Velders, Philippyne Velders, Adriaenken Claes, Catharine van Nieuwenhuyse (absente patre, de vader afwezig)

11 ged 6 mei 1601 Maeyke (leeftijd onbekend) – Jacob van Ryen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 6 mei 1601 Apollonia (leeftijd onbekend) – Jacob van Ryen

13 ged 6 mei 1601 Catherine (leeftijd onbekend) – Jacob van Ryen

14 ged 6 mei 1601 Cornelis (leeftijd onbekend) – Jacob van Ryen

15 ged 6 mei 1601 Adriaen (leeftijd onbekend) – Jacob van Ryen

283 14 mei 1601 Neelken Cornelis, een jonge dochter die ten houwelijcken staet haer wilde begeven

284 27 mei 1601 Jeremias Jorisse – Joris de Jager – g. Jacob Andriessen, Carel Cabelliauw

285 14 juni 1601 Aeltken Govaerts Segers – Govaert Segers – g. Pieter Adriaens, Janneken de huysvr van Claes Pieters, Maeyken Jans, Neelken Coppels

286 14 juni 1601 Bastiaen Clements – Clement Bastiaenssen – g. Grietken Bastiaens

287 14 juni 1601 Cornelia Jacobs – Jacobus Miggrodius – g. Matthys Janssen, Amadys de Merveilie, Neelken Crijnssen

288 30 juni 1601 Cornelis Jan Lammenssen – Jan Pieter Lammenssen – g. Cornelis Janssen, Catelynken Adriaens

289 30 juni 1601 Willem Marinissen – Marinis Marinissen – g. Adriaen Leynssen, Josynken Marinis, Tanneken Jans

290 8 juli 1601 Janneken Bartholomeussen – Bartholomeus Arnoutsen molenaere – g. Neelken Marcus

291 15 juli 1601 Pieterken – de moeder present, de vader was in den leger

292/293/294/295 17 juli 1601 (vier kinderen) Jan, Jacob, Tanneken en Aeltke Bartholomeussen – Bartholomeus Janssen – g. Adriaen Ollebrants, Jan Claessen, Laureys Cornelis, Pieter Antheunissen, Cornelis Reynierssen

(de moeder werd niet genoemd, maar was Elisabeth Isebrantse)

11 ged 17 juli 1601 Jan (leeftijd onbekend) – Batholomeus Janssen

12 ged 17 juli 1601 Jacob (leeftijd onbekend) – Bartholomeus Janssen

13 ged 17 juli 1601 Tanneken (leeftijd onbekend) – Bartholomeus Janssen

14 ged 17 juli 1601 Aeltke (leeftijd onbekend) – Bartholomeus Janssen

296 26 aug 1601 (de tweelingen) Marinis en Janneken Claessen – Claes Cornelissen – g. Jan Andriessen, Pieter Claessen, Marinis Pieterssen, Soete Leyns, Janneken Pieters, Geert Wisse

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 27 sept 1592 Cornelis – Claes Cornelissen

12 ged 16 apr 1594 Cornelis – Claes Cornelissen

13 ged 16 apr 1594 Grietken – Claes Cornelissen

14 ged 27 jan 1599 Claes – Claes Cornelis

15 ged 26 aug 1601 Marinis – Claes Cornelissen

16 ged 26 aug 1601 Janneken – Claes Cornelissen

297 9 sept 1601 Susanna Pieterse van Broeke – Pieter van Broeke – g. Marcus Adriaenssen, Willem Janssen Snyder, Maeyken de Hont de grootmoeder

298 9 sept 1601 Neelken – Aegtken Jacobs posthumus (overl) – g. Jan Adriaenssen Soetelief, Goelken Jans

299-7 16 sept 1601 gedoopt met attestatie van Vere een jonkman met name Cornelis Philipsen

300 19 sept 1601 Abraham Simonssen – Simon Roelssen – g. Simon Cornelis by Suyden, Jacob Pype, Isebrandt Simonssen, Janneken Cornelis Leynssen

301/302 9 okt 1601 (de tweelingen) Pieter en Joris Claessen – Claes Theunissen

(de moeder wordt niet genoemd, maar heette Janneken)

11 ged 5 nov 1595 Antheunis – Claes Antheunissen Gijselaers

12 ged 5 nov 1595 Neelken – Claes Antheunissen Gijselaers

13 ged 9 mrt 1597 Maeyken – Claes Antheunissen

14 ged 9 okt 1601 Pieter – Claes Theunissen

15 ged 9 okt 1601 Joris – Claes Theunissen

303 14 okt 1601 Leunken Matheussen – Matheus Jacobssen – g. Griete Jan Neve

304/305 21 okt 1601 (de tweelingen) Adriaen en Pieter Lammens – Lammen Adriaens – g. Francois Pieterssen

Lammen Adriaense was gehuwd met Mayken Crijnse. (zie ook bij no 95, 16 apr 1594)

306 21 okt 1601 Neelken Adriaens – Adriaen Wils – g. Janneken de nichte van moeye Nele

307 28 okt 1601 Adriaenken (of Adriaen?) Laureysse – Laureys Janssen – g. Maeyken Cornelis Willeboorts, Soete de Moeye

308 28 okt 1601 Joos – Leunis Martssen – g. Floris Pieterssen, Ariesken de huysvr van Popken

309 11 nov 1601 Catharynken Matheusse – Matheus Bastiaenssen

310 11 nov 1601 Janneken Hubrechts – Hubrecht Pieterssen – g. Dirck Janssen, Anna Pieters, Copmyne Wins

311 1 dec 1601 Jan Reynierssen – Reynier Claessen

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar bij de doop van 28 apr 1596 wordt gesproken over Maeyken de huysvr van Reynier Claessen)

11 ged 6 febr 1594 Jacob – Reynier Claessen

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 1 dec 1601 Jan – Reynier Claessen

312-8 8 dec 1601 Adriaentken, een jonge dochter gezonden met attestatie van de dienaars van Veere

313 23 dec 1601 Elias Gillissen de Schutter – Gillis de Schutter – g. Floris Pieters, Claes Dirckx, Jan Adriaenssen Soetelief, Lukas, Janneken Hubrechts, Susanna Lievens, Leunken Adriaens

314 23 dec 1601 Dirck Gerritssen – Gerrit Janssen – g. Digne Dirckx, Maeyken Claes

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Maeyken Dirckse)

11 ged 10 sept 1595 Jan – Gerrit Janssen

12 ged 23 dec 1601 Dirck – Gerrit Janssen

315 10 mrt 1602 Jan Jansen Verstrate – Jan Verstrate – g. Pieter van Broeke, Mailiaert Lysons, Carel de Crock, Rachel Samuels

316 8 apr 1602 Pieternelleke Leynssen – Leyn Claessen – g. Marinis den Daelder, Magdelene Simons

317 21 apr 1602 Pieter Simonsen – Simon Cornelis – g. Jan Adriaenssen, Maeyken Runs

318 21 apr 1602 Maeyken Pieters – Pieter Corn. – g. Andries Bastiaenssen, Tanneken Leunis boorts, Maeyken Marinis, Lisebeth Brocke

319 19 mei 1602 Bastiaen Thomassen – Thomas Janssen – g. Jan Reyers, Pieter van Broeke, Janneken Wilms, Neelken Marcus, Maeyken Pieters

320 19 mei 1602 NN – Syrick Janssen – g. Neelken Reynierssen

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Reynoutken Pieterse)

11 ged 10 mrt 1596 Geertruydt – Zirick Janssen

12 ged 30 nov 1597 Geertruydt – Zirick Janssen

13 19 mei 1602 NN – Syrick Janssen

321 27 mei 1602 Francynken Pieters – Lange Pieter – g. Joorken Floris, Anna 't ionckwijf van Corn. Reyers, Antheunis knape van Corn. Reyers

11 ged 17 mrt 1596 Jan – Lange Pieter (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 27 mei 1602 Francynken – Lange Pieter

(zie bij 477, 3 febr 1608)

322 9 juni 1602 NN – Marinis Andriessen – g. Adriaen Corn., Christiaen Maertssen, Soetken Leyns, Grietken Simons

323 9 juni 1602 Abraham Adriaenssen – Adriaen Cornelis – g. Marinis Andriessen, Neelke Bastiaens

11 ged 15 aug 1590 Cornelis – Adriaen Cornelissen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 9 juni 1602 Abraham – Adriaen Cornelis

324 16 juni 1602 Jorynken Jorisse de Smidt – Joris de Smidt – g. Lanckhausken, Commerynken

325 14 juli 1602 Cornelis Willemsen Suyder – Willem Janssen Suyder – g. Willem Heindricx, Leynken Gommers

326 6 sept 1602 Pieter du Bois – Pier du Bois – Francois Francoissen, Joncheer Cop

327 23 sept 1602 Adriaenken Mores – Mores Jacobssen – g. Maeyken Laureys

11 ged 17 mrt 1591 Jacoba – Maresch Jacobs

12 ged 23 sept 1602 Adriaenken – Mores Jacobssen

328 1 okt 1602 Cornelia Cornelissen Leynssen – Cornelis Leynssen posthumus (overleden) – g. Willem, Claes Janssen Trynken Jans

Cornelis Leynsen was gehuwd met Grietken Janse Neves

329 1 okt 1602 Jan Pietersen – Pieter Janssen – g. Bastiaen Heindricx, Mels Janssen, Adriaenken Engels, Steven

330 14 dec 1602 Cornelis Cornelissen Poppe – Corn. Adr. Poppe – g. Jan Loyssen, Leyn Claessen, Dingenken de huysvr van Jan Leunissen, Lauwerynken Maertens

331/332 26 jan 1603 (de tweelingen) Tanneken en Gijsel Pieterse – Pieter Gyssels – g. Trysken Jans, Lydia Jacobs, Jacob Pieterssen, Isaac de Meulenaere

333-9 23 febr 1603 Lenaert Leunissen, een jonckman met attestatie van Vere op de belijdenis syns gelooffs

334 2 mrt 1603 Adriaenken Laureysse – Laureys Janssen Codde – g. Paulus Janssen, Pieter Marinissen, Aechtken Hugens, Pieternelle Lauws van Grijpskerke

335-10 2 mrt 1603 Neelken Adriaenssen, een jongedochter van der Vere

336 9 mrt 1603 Abraham Hubrechtsen – Hubrecht Huevick

337 18 apr 1603 Samuel Janse Verstraete – Jan Verstraete – g. Pauwels Daniels, Joris de hovenier, Maeyken Paachiers, Maeyken Samuels

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Sara de Croock)

11 ged 10 mrt 1602 Jan – Jan Verstrate

12 ged 18 apr 1603 Samuel – Jan Verstraete

338 16 mei 1603 Tanneken Bartholomeusse – Bartholomeus Meulenaers – g. Saerken de huysvr van Mr Willem

(zie bij 431, 9 apr 1606)

339 16 mei 1603 Adriaen Jacobsen – Jacob Cornelis – g. Maeyken Sens, Neelken Jans, Maerten Laureyssen, Neelken Claes

340 16 mei 1603 Cornelis Laureysse – Laureys Simonssen – g. Aelke Pieters, Janneken Cornelis, Cornelis Aertssen

341 26 mei 1603 Leunken Cornelisse Soetelief – Cornelis Soetelief – g. Simon Cornelis by noorden, Grietken Pieters, Catelyne Vos

342 1 juni 1603 Cornelis Jaspersen – Jasper Heindricx – g. Maeyken Jans, Adriaen Willemssen, Wynken Jans, Gillis knecht van Hubrecht Pieterssen, Maeyken Willems

343 1 juni 1603 Janneken Janssen – Jan Leunissen – g. Driesken Jans

344-11 28 juni 1603 Aechtken Jan Bake, een jonge dochter gedoopt met attestatie van Vere

345 6 juli 1603 Claes – Claes Claessen

346 20 juli 1603 Paulus Pauwelssen – Pauwels Daniels – g. Jan Emmeri, Maeyken Lenaerds, Pirynken Lauris

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Judick Christiaense Emmery)

11 ged 9 mei 1599 Christiaen – Paulus Daniels

12 ged 10 mrt 1601 Pieter – Pauwels Daniels

13 ged 20 juli 1603 Paulus – Pauwels Daniels

347 20 juli 1603 Aeghken – Reyer Janssen – g. de huysvr van Floris Pieters

348 30 juli 1603 Gillis Antheunissen – Antheunis Antheunissen

349 5 aug 1603 Cornelis Pieterssen – Pieter Cornelissen

350 15 aug 1603 Leynken Claessen – Claes Janssen – g. Grietken Jannebes, Janneken Jans, Leynken de weduwe van Teune Boone, Adriaen Huevicks

351/352/353 15 aug 1603 (drie kinderen) Josias en Maeyken en Elisabeth Backs – Dominicus Janse Backs – g. Stynken Bax, Jan Mossen, Maeyken van Bergen, Rachel Huyge

354 24 aug 1603 Neelken Lievens – Lieven Lievenssen – g. Laureys de passementwerker, Adriaenken Gillis

11 ged 27 juli 1597 Catharina – Lieven Lievenssen Hack (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 11 aug 1598 Janneken – Lieven Lievenssen Haeck

13 ged 24 aug 1603 Neelken – Lieven Lievenssen

355 24 aug 1603 Geertken – Adriaen Ollebrantssen – g. Pieter Marinis, Siveken Bleus

Eerste huwelijk:

(De moeder wordt niet vermeld, maar was volgens opm bij 26 juni 1592, 27 sept 1592, 10 jan 1593 en 19 apr 1598 Marie (Maeyken) Jacobs)

11 ged 7 juni 1593 Janneken – Adriaen Hollebrantssen

12 ged 31 juli 1594 Pieter – Adriaen Hollebrantssen

13 ged 11 febr 1596 Susanna – Adriaen Hollebrantssen

14 ged 23 mei 1597 Johannes – Adriaen Hollebrantssen

15 ged 14 nov 1599 Cornelis – Adriaan Hollebrantssen (zie bij 16 mei 1599)

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Anna Adriaense Vechter)

16 ged 24 aug 1603 Geertken – Adriaen Ollebrantssen

356 24 aug 1603 Johannes Jacobusse Miggrodius – Jacobus Miggrodius – g. Jan Couterel, Marcus Adriaenssen, Guiliam de Brouwer, Margrita Blocks

357 31 aug 1603 Johannes Isebrant Simonssen – Isebrant Simonssen – g. Paulus Simonssen, Tanneken Simons, Anneken Victors

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Janneken Willemse)

11 ged 14 mei 1595 Willem – Isebrant Simonssen

12 ged 12 okt 1597 Cornelis – Isobrant Simonssen

13 ged 16 mei 1599 Pieter – Isebrant Simonssen

14 ged 31 aug 1603 Johannes – Isebrant Simonssen

358 21 sept 1603 Francynken Janse Soetelief – Jan Soetelief – g. Simon Corn., Claes Machiels, Geelke Soetelief, Elisabeth, Maeyken het werkwijf van Jan Soetelief

359 21 sept 1603 Adriaen Michielssen – Michiel Marinissen – g. Bette Brocke

360 28 sept 1603 Adriaenken Adriaense Cleynepier – Adriaen Cleynepiersse – g. Adriaen Ollebrants, Adriaen Victors

361 28 sept 1603 Michiel Danielse Bockaert – Daniel Bockaert – g. Mathijs Janssen, Cornelis van Gorrel

362 1 okt 1603 Adriaenken Andriessen – Andries Janssen – g. Willem Leunissen, Mattheus Theussen, Maeyken Leunis, Catelynken Maertens, Pierken Leunis

363 12 okt 1603 Pieter Pietersen Reyers – Pieter Reyers – g. Jasper Corn., Pierken Daens

364 12 okt 1603 Jan Arentssen – Arent Janssen – g. Corn. Jacobs, Debora Corn., Maeyken Leunis

365 26 okt 1603 Maeyken Jacobse Steyaert – Jacob Steyaert

366 30 nov 1603 Letke Cornelissen – Cornelis Jacobssen – g. Betke Jans

367 30 nov 1603 Pieter Hubrechtssen – Hubrecht Pieterssen

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Jobken Bartholomeussen)

11 ged 11 juli 1593 Catrynken – Hubrecht Pieterssen

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Jacobse)

12 ged 15 dec 1596 Pieter – Hubrecht Pieterssen

13 ged 11 nov 1601 Janneken – Hubrecht Pieterssen

Derde huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Jacobmynken Pieterse)

14 ged 30 nov 1603 Pieter – Hubrecht Pieterssen

368 14 dec 1603 Isaac Simonssen Roelssen – Simon Roelssen – g. Janneken Hubrechts

369 14 dec 1603 Pieter Simonssen – Simon Pieterssen – g. Pierken Daniels

370 17 dec 1603 Johannes Mattheussen – Mattheus Jacobssen – g. Elisabeth Miggrode

11 ged 5 mrt 1596 Maeyken – Matheus Jacobs (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 16 dec 1597 Jacob – Theus Jacobssen

13 ged 14 okt 1601 Leunken – Matheus Jacobssen

14 ged 17 dec 1603 Johannes – Mattheus Jacobssen

371 11 jan 1604 Adriaenken Gillissen van Velde – Gillis van Velde – g. Hans de vleeshouwer, Gerbrant Sibrantssen, Pechinken Boudewijns, Adriaenken cornelis, Jacob Adriaenssen

372 18 jan 1604 Neelken Cornelissen – Cornelis Dirckx – g. Gerrit Janssen, Digne Dirckx

373 10 apr 1604 Vestelina Thomassen – Thomas Janssen – g. Boudewijn de Brouwer, Leyn Claessen, Adriaen Marcus, Philips Jacobsen, Prynken Jans, Maeyken Simons

374 10 apr 1604 Volcaert Reyers – Reyer Janssen – g. Janneken Jans, Jan Reyers

375 25 apr 1604 Cornelis Claessen – Claes Janssen

376 6 juni 1604 Adriaen Willemsen – Willem Michielssen – g. Floris Pieterssen, Evert Jacobssen, Christynken Leyns, Pierken Cornelis

11 ged 1 apr 1601 Jacob – Willem Michielssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 6 juni 1604 Adriaen – Willem Michielssen

377 6 juni 1604 Neelken Matheussen – Matheus Bastiaenssen – Digneken Bastiaenssen

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Adriaenken Cornelisse)

11 ged 11 nov 1601 Catharynken – Matheus Bastiaenssen

12 ged 6 juni 1604 Neelken – Mattheus Bastiaenssen

378 25 juni 1604 Cateleynken Jan Philipssen – Jan Philipsen – g. Hubrecht Leunissen, Gertruydt Jans

379 25 juni 1604 Matthijs Cornelissen Poppe – Cornelis Adriaenssen Poppe – g. Corn. Reyers, Neelken Lievens

380 12 sept 1604 Willemynken Willems – Willem Janssen – g. Coppemynken Leyns

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 26 febr 1595 Jan – Willem Janssen

12 ged 12 sept 1604 Willemynken – Willem Janssen

381 12 sept 1604 Jan Willemse Soldaet – Willem Soldaet – g. Geeraert Janssen, Neelken Wilms

382 17 okt 1604 Cornelis Gillissen – Gillis Adriaenssen – g. Maeyken Jans

383 19 okt 1604 Maeyken Laureysse – Laureys Cornelissen – g. Mels Cornelissen, Cornelis Marinissen, Catelyne Dubroo, Lauwken Thys

384 21 nov 1604 Passchier Janssen – Jan Passchiers – g. Janneken Willemssen

385 28 nov 1604 Maerten Leunissen – Leunis Maertssen – g. Jacob van Dycke, Leynken Stevens, Neelken Arens, Janneken Leyns

386 28 nov 1604 Wilm Cornelissen Neve – Cornelis Janssen Neve – g. Cornelis Meeussen, Jacob de knape van vader des kinds, Leynke Bop

Catelyne huysvr van Corn. Janssen (zie 28 sept 1598).

11 ged 10 nov 1598 Aechtken – Cornelis Janssen Neve en Catelyne

12 ged 28 nov 1604 Wilm – Cornelis Janssen Neve (de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Janse)

387 28 nov 1604 Maeyken Brocke – Janne Brocke – g. Griete Jan Neve

388 28 nov 1604 Guiliaem Jacobs Miggrodio – Dienaer Jacob Miggrodius – g. Job Florisse, Baeyken de huysvr van Capiteyn Breen, Willem Lambrechts de man van Magdalena Clocks

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 14 juni 1601 Cornelia – Jacobus Miggrodius

12 ged 24 aug 1603 Johannes – Jacobus Miggrodius

13 ged 28 nov 1604 Guiliaem – Jacob Miggridius

389 2 jan 1605 Joris Antheunissen – Antheunis Theunissen – g. Heindrick Heindricxsen, Jan Landtuit, janneken de huysvr van Pieter Blomme

390 30 jan 1605 Susanna Cornelissen – Cornelis Jacob Leynssen – g. Passchijne Meyers

391 30 jan 1605 Maeyken Willemse Suyders – Willem Janssen Suyders – g. Laureys Corn., Teunke Jans, Tanneken van Bossche

392 6 mrt 1605 Adriaen Andriessen – Andries Adrs – g. Andries Jonge Pierssen, Geleyne Wilms, Dingeman Jongepiers, Laureys Janssen, Maeyken Hubrechts, Adriaenken Claes, Janneken Leyns

Andries Adriaense Vromert was gehuwd met Janneke Lenaerts (Bosselaere)

393 6 mrt 1605 Jan Claessen – Claes Janssen – g. Neelken Jans

394 19 mrt 1605 Margarita Pieters Dinaer – Pieter Dinaer

395-12 27 mrt 1605 Cornelis Sama, een werkman gedoopt met attestatie van dienaren van Middelburgh, Weesend in syne jonge jaeren door der ouderen misverstandt van de christel doop onthouden

396 9 april 1605 Abraham Janse – Jan Leunissen

397 16 apr 1605 Elisabeth Evertssen – Evert Jacobssen – g. Catelyne Landtvelts

398 8 mei 1605 Pieter Cornelisse Soetelief – Corn. Adrss Soetelief – g. Catelynken Jans, Hugo Bastiaenssen, Jan Crijnssen

399 15 mei 1605 Willem Jacobsen de Vriese – Jacob de Vriese

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Grietken Jans)

11 ged 20 febr 1594 Janneken – Jacob de Vriese

12 ged 16 mei 1603 Adriaen Jacobsen – Jacob Cornelis

12 ged 15 mei 1605 Willem – Jacob de Vriese

400-13 15 mei 1605 Maria, een bejaerde jonge dochter gedoopt op de attestatie van Vere

401 29 mei 1605 Johannes Cornelisse Volckaerts – Cornelis Volckaerts – g. Marcus Adriaenssen, Janneken Jans

402-14 5 juni 1605 Passchijnken Kempes, een jonge dochter, gedoopt op de attestatie van Vere na voorgaende belijdenisse des gelooffs

403 18 juni 1605 Abraham Albrechts Wichtman – Albrecht Wichtman – g. Adriaen Ollebrants, Aert van ..eters, Jan Janssen, Willem Wichtman, de huysvr van ..eters, Grietken Pieters, Adriaenken Heindricxs

404 3 juli 1605 Pieter Pieterssen – Pieter Pieterssen – g. Cornelis Dirixsen, Adriaen Croock, Jacobmynken Reyns

405 24 juli 1605 Marten Willems – Willem Martssen – Symon by noorden, Adriaen Ollebrantssen, Janneken Willems

406-15 14 aug 1605 Eeuwout en Jacob, twee bejaerde jongemans van ter Vere, na

407-16 voorgaande belijdenisse haers christelk gelooffs

408-17 4 sept 1605 Fas Kas, een seker bejaert jongman, ter Vere woonachtig, gedoopt na voorgaende belijdenisse des christel geloofs

409-18 18 sept 1605 Hester, een sekere bejaerde jonge dochter na voorgaende belijdenisse haers geloofs

410 24 sept 1605 Maeyken Janssen – Jan Pieterssen – g. Simon by Suyden, Donaes Janssen, Neelken Wolffers, Maeyken Jans, Pieternelle Jan Pier Lammers

(zie ook bij no 114, 13 nov 1594)

411-19 1 okt 1605 Helena en Adriaenken Jans, twee bejaerde jonge dochters, wesende

412-20 beyde gesusters, gedoopt na voorgaende belijdenisse des geloofs

413/414 6 nov 1605 (tweelingen) Heindrick en Pieter Thomassen – Thomas Janssen – g. Simon Corn. Hoflant, Adriaenken int Westen, Digne Dircx, Ollebrant Cornelis, Leyn Poppe, Jobke Marinis, Jaquemynken Michiels

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 28 jan 1596 Jan – Thomas Janssen

12 ged 24 nov 1597 Sebastiaen – Thomas Janssen

13 ged 5 juni 1599 Machelynken – Thomas Janssen

14 ged 19 mei 1602 Bastiaen – Thomas Janssen

15 ged 10 apr 1604 Vestelina – Thomas Janssen

16 ged 6 nov 1605 Heindrick – Thomas Janssen

17 ged 6 nov 1605 Pieter – Thomas Janssen

415 13 nov 1605 Volckaert Reyers – Reyer Janssen – g. Jacob de Vriese, de huysvr van Jan Reyers

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Volckaertsse)

11 ged 28 nov 1599 Maria – Reynier Janssen

12 ged 28 nov 1599 Eva – Reynier Janssen

13 ged 20 juli 1603 Aeghken – Reyer Janssen

14 ged 10 apr 1604 Volcaert – Reyer Janssen

15 ged 13 nov 1605 Volckaert – Reyer Janssen

416 20 nov 1605 Catelynken Janse de Keyser – Jan de Keyser – g. Arent Janssen, Lisebeth Laureys, huysvr van Marinis Cocx

417 26 dec 1605 Marinis Pieterse de Keyser – Pieter de Keyser – g. Adriaen Leynssen, Claes Janssen, Corn. Jacobssen, Maeyken Blaes, Magdalena de huysvr van Crijn Willemssen, Janneken Dircx

418 1 jan 1606 Isaac Hubrechtssen – Hubrecht Huevick

(zie bij no 749, 17 febr 1619)

419 29 jan 1606 Neelken Balthens – Balthen Adriaenssen – g. Corn. Casteleyn, Rogier Laureys, Geert Wilms, Geleyne Slommer, Tanne Schout, Soete Pauwels

420 19 febr 1606 Sara Gillisse de Schutter – Gillis de Schutter – g. Jacob Andriessen, Coppe Pierssen, Jan Andriessen, Adriaenken Ingels, Oierken Daniels, Adriaen Willemssen

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Elisabeth Lambrechtse Bonnard)

11 ged 22 jan 1595 Elias – Gillis de Schutter

12 ged 11 jan 1598 Tanneken – Gillis van Velde

13 ged 23 dec 1601 Elias – Gillis de Schutter

14 ged 11 jan 1604 Adriaenken – Gillis van Velde

15 ged 19 febr 1606 Sara – Giliis de Schutter

421 5 mrt 1606 Stevelynken Laureysse Codde – Laureys Codde – g. Maeyken Jans

422 12 mrt 1606 Simon Simonssen Roels – Simon Roels – g. Geeraert Janssen, Corn. Leersse, Jan Leunissen, Adrn Ollebrantssen, Janneken Isobrants, Christynken Jacobs, Lisebeth Clock, Adriaenken Simons

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 30 nov 1596 Anneken – Simon Roelssen

12 ged 25 jan 1598 Jaquemynken – Simon Roelssen

13 ged 17 sept 1600 Synken – Simon Roelssen

14 ged 19 sept 1601 Abraham – Simon Roelssen

15 ged 14 dec 1603 Isaac – Simon Roelssen

16 ged 12 mrt 1606 Simon – Simon Roelssen

423 19 mrt 1606 Geeraert Wisse – Wisse Gerrits

424 19 mrt 1606 Janneken Cornelissen Leynse – Cornelis Coppe Leynssen

425-21 19 mrt 1606 Anna, een jonge dochter, die voor de dienaers des Goddel. Woorts ter Vere heeft haer christel geloovs beleden.

426 19 mrt 1606 een werkknecht (zijn naam wordt niet genoemd) – g. present de geloovige vrienden

427 1 apr 1606 Marinis Claessen – Claes Claessen

428-22 1 apr 1606 Daniel Kyen – een bejaert jongeman van ter Vere

429 Sent Kyen zijn broederken

430 Elisabeth Kyen zijn susterken

– g. ter presentie van geloovige vrienden als getuigen

431 9 apr 1606 Neelken Bartholomeus de Perck – Bartholomeus de Perck – g. Pieter de Buyser, Jan Corn., Calleken in de poorte

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Pierynken Arnoutse)

11 ged 8 juli 1601 Janneken – Bartholomeus Arnoutsen Molenaars

12 ged 16 mei 1603 Tanneken – Bartholomeus Meulenaers

13 ged 9 apr 1606 Neelken – Bartholomeus de Perck

432 22 apr 1606 Sara Jacobse Steyaert – Jacob Steyaert – g. Simon Segers, Ollebrant Cornelis, Sara de schoolvr, Digneken Dircx

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 14 jan 1596 Maerten – Jacob Steiaert

12 ged 26 okt 1603 Maeyken – Jacob Steyaert

13 ged 22 apr 1606 Sara – Jacob Steyaert

433 15 mei 1606 Janneken Pieterse Willemsen – Pieter Willemssen – g. Hubrecht Theunissen, Anneken Feys, Christiaen Claessen

Als Janneken wordt gedoopt, is haar biologische vader, Pieter Willemsen, reeds geruime tijd geleden overleden. Haar moeder, Abigael Meeusse, is inmiddels gehuwd met Frans Pieterssen.

(zie ook bij no 657, 2 aug 1615)

434 21 juni 1606 Neelken Jorisse Meyers de Waert – Joris Meyers de Waert – g. Jacob Janssen, Corn. Roelssen, Maeyken Cophuygens, Grietken Pier riessen

435 4 juli 1606 Laurijnken Laureysse – Laureys Cornelis – g. Cornelis van Gorle, Wilm Wier, Jacob van Doorne, Grietken Antheunis, Susanne Cornelis, Maeyken Theune, Grietken Adriaens

11 ged 19 okt 1604 Maeyken – Laureys Cornelissen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 4 juli 1606 Laurijnken – Laureys Cornelis

436-23 4 juli 1606 Magdalena, een bejaerde jonge dochter op de belijdenisse haeres geloofs

437-24 16 juli 1606 Catelynken Jan Haeys, een dochter die taemelijk bejaert was, en dat op de voorgaende bekentenis haers geloofs ter presentie haers vaders als getuyge wesend

438 24 sept 1606 Maeyken Laureys – Laureys Adr. Busschers – g. presente noverca (de stiefmoeder aanwezig)

439 10 dec 1606 Cornelia Willemse Suyders – Willem Jan Suyders – g. Dingenken Jan Leunissen

440 31 dec 1606 Elisabeth Leunisse Martssen – Leunis Martssen – g. Betken van Dycke, Dingenken de huysvr van Jooris de hovenier, Lange Lenaert, Cornelis Stevenssen

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Jaquemynken Joosse Speelman)

11 ged 22 nov 1598 Martynken – Leunis Maertssen

12 ged 28 okt 1601 Joos – Leunis Martssen

13 ged 28 nov 1604 Maerten – Leunis Maertssen

14 ged 31 dec 1606 Elisabeth – Leunis Martssen

441-25 31 dec 1606 Neelken Cornelis, een bejaerde jonge dochter na voorgaende belijdenisse des geloofs, woonend ter Vere met attestatie der E ministers aldaer

442-26 21 jan 1607 Pieter Pieterssen, een bejaert persoon van ter Vere, woonend te Arnemuyden

443 21 jan 1607 Elizabeth Willemsen – Willem Michielssen – g. Adriaenken Michiels, huysvr van Cornelis Simonssen Duyvecot

(de moeder wordt niet genoemd, maar heette Betken)

11 ged 29 mrt 1590 Michiel – Willem Michielssen

12 ged 26 juni 1593 Cornelis – Willem Michielssen

13 ged 10 juni 1595 Mathijs – Willem Michielssen

14 ged 11 mei 1598 Catelynken – Willem Michielssen

15 ged 1 apr 1601 Jacob – Willem Michielssen

16 ged 6 juni 1604 Adriaen – Willem Michielssen

17 ged 21 jan 1607 Elizabeth – Willem Michielssen

444 27 jan 1607 Maeyken Cornelissen Soetelief – Corn. Adr. Soetelief – g. Maeyken Poppe, Neelken Jaspers

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Goolken Janse)

13 ged 26 mei 1603 Leunken – Cor nelis Soetelief

14 ged 8 mei 1605 Pieter – Corn. Adrss Soetelief

15 ged 27 jan 1607 Maeyken – Corn. Adr. Soetelief

445 30 jan 1607 Elisabeth Janse Foppe – Jan Foppe – g. Wolmer van Holland

446 18 febr 1607 Dingenken Heindricksen – Heindrick Andriessen – g. Gillis van Velde, Coppe Jan, Leynke Roocke, Janneken Heindricx, Coppe Wouters

447 25 febr 1607 Adriaen Willemse Maertssen – Wilm Maertssen – g. Wilm Lenaerts, Catelynken Adriaens

11 ged 28 nov 1599 Cornelis – Willem Martssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 28 nov 1599 Maertken – Willem Martssen

Tweede huwelijk? Of, nog dezelfde moeder? (Adriaenken Adriaense Vechters)

11 ged 24 juli 1605 Marten – Willem Martssen

12 ged 25 febr 1607 Adriaen – Willem Maertssen

Willem Maertense is later gehuwd met Durfken Pieterse.

448 18 mrt 1607 Jan Cornelissen – Corn. Heindricx – g. Andriesken Leunis

449 21 mrt 1607 Maeyken Willems Rycquaert – Mr. Willem Rycquaert – g. Joris de Coster, Corn. Laersse, Janneken Marinis, Commeryne Marinis

450 21 mrt 1607 Johannes Marinissen – Marinis Janssen – g. Jan Janssen troch, Ghys Corn., Pieter Pieterssen

451 1 apr 1607 Leunis Lenaerts – Lenaert Leunissen – g. Corn. Andriessen, Jacob van Dycke, Janneken Wilms

452 10 apr 1607 Wilmynken – moeye Michiel

453 2 juni 1607 Tanneken Pieters – Pieter Cornelis – g. Corn. Leunissen, Janne Brocke, Pierken Damissen

454-27 2 juni 1607 Barbara Jobs, een bejaerde jonge dochter van ter Vere, gedoopt na voorgaende belijdenisse des geloofs

455 10 juni 1607 Cornelis – Simon Corn. – g. Martynken Ollebrants

Bartholomeus was de knecht van Simon Cornelis (zie 25 aug 1607).

Simon Cornelis was gehuwd met Willemynken Pieterse Jacobse van der Kaye (ze overleed 1606), er van uit gaande dat de Simon Cornelis van 1601 en 1602 dezelfde is als die van 1607

11 ged 26 mrt 1601 Cornelis – Simon Cornelis

12 ged 21 apr 1602 Pieter – Simon Corn

Tweede huwelijk met onbekende vrouw?

13 ged 10 juni 1607 Cornelis – Simon Corn.

(zie ook bij no 246, 24 juli 1599)

456 17 juni 1607 Neelken Claessen – Claes Janssen – g. Maeyken Dircx

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Jacobmynken Leynse)

11 ged 15 aug 1603 Leynken – Claes Janssen

12 ged 25 mrt 1604 Cornelis – Claes Janssen

13 ged 6 mrt 1605 Jan – Claes Janssen

14 ged 17 juni 1607 Neelken – Claes Janssen

457 17 juni 1607 Geert Wisse – Wisse Gerrits – Crynke Mels

458 24 juni 1607 Marinis Janssen – Jan Passchiers – g. Janneken Cornelis

459 1 juli 1607 Susanna Arnouts – Arnout Andriessen – g. Hubrecht Huevick, Corn. Jan Neve, Laureyns Alfers

460 23 juli 1607 Pieter Simonsen – Simon Pieterssen – g. Corn. Jonge Jacobs, Corn. Simonssen, Meynaert Dircxsen, Adriaenke Simons, Lisebeth Isobrants

461/462 5 aug 1607 (de tweelingen) Cornelis en Leunken Leunissen Leerssen – Leunis Lauereyssen Leerssen – g. Pieter Claessen, Laureys Corn. Leerse, Claerken Pieters, Christyne Wilms

Leunis Leunissen was gehuwd met Clasijnken Pieterse.

463 5 aug 1607 Cornelis Albrechtsen Wichtman – Albrecht Wichtman – g. Hubrecht Huevick, Bastiaen Kijes, Betken Jans, Maeyken Boudewijns, Heindrick Pieterssen backer, Bette Brocke

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Lijsebeth Isebrantse)

11 ged 18 juni 1605 Abraham – Albrecht Wichtman

12 ged 5 aug 1607 Cornelis – Albrecht Wichtman

464 25 aug 1607 Susanne Adriaense de Meulenaere – Adriaen de Meulenaere – g. Bartholomeus de knecht van Simon Cornelis, Joos van Wyngen, Catelyne Wisse, Margarita de Walinne

465 9 sept 1607 Johannes Cornelisse Poppe – Corn. Adr. Poppe – g. Jan Snyders, Catelynken Wisse

466 18 sept 1607 Pieter Jorisse Meyers – Joris Meyers – g. Adriaen Simonssen, Pieter Andriessen, Adriaen Brocks, Pieter Janssen, Corn de Smidt, Barbel Pieters, Neelken Adriaens, Leyne Wagemakers

467 31 sept 1607 Janneken Cornelissen – Corn. Dircxsen – g. Maeyken Jacobs

468 10 nov 1607 Maeyken Cornelissen Volckaerts – Cornelis Volckaerts

469 12 nov 1607 Laurentius Passchiers – Passchier Lauereyssen

470 24 nov 1607 Catharina Florisse Pieterssen – Floris Pieterssen – g. Corn. Adrss. Poppe, Arent Geraertssen, Jaquemynken Pieters, Betken Wilm Michiels

471 24 nov 1607 Cornelis Pieters – Pieter Dienaer

11 ged 19 mrt 1605 Margarita – Pieter Dienaer

12 ged 24 nov 1607 Cornelis – Pieter Dienaer

472 24 nov 1607 Cornelis Adriaenssen – Adriaen Marcus

473 24 nov 1607 Maeyken Andriessen – Andries Janssen – g. Jan Corn., Jonas Adrssen, Pieter Janssen

474 16 dec 1607 Elisabeth Antheunissen – Antheunis Theunissen – g. Jan Versteur, Catelyne Landtuit, Neelken Landtuit, Tanneken Claes Theunissen huysvr

475 13 jan 1608 Maeyken Bartholomeussen – Bartholomeus Arnoutssen – g. Hubrecht Antheunissen en syn huysvr Commeryne Marinis

476 27 jan 1608 Cornelis Cornelissen Leersse – Cornelis Laureyssen Leersse – g. Leunis Leersse, Jacobus Miggrodius, Sara Wilms

Cornelis Leersse was gehuwd met Janneken Claesse

477 3 febr 1608 Pieternelle Pieterssen – Pieter Pieterssen – g. Corn. Meeussen, Christine Oortssen, Jan Wichtman, Adriaenken Simons, Elisabeth Wichtmans

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Reyns)

11 ged 25 mrt 1590 Maeyken – Pieter Pieterssen

12 ged 31 mei 1592 Pieter – Pieter Pieterszen

13 ged 5 dec 1593 Adriaenken – Pieter Pieterssen

14 ged 10 dec 1595 Agnietken – Pieter Pieterssen

15 ged 17 mrt 1596 Jan – Lange Pieter

16 ged 12 mrt 1600 Francois – Pieter Pieterssen

17 ged 27 mei 1602 Francynken – Lange Pieter

18 ged 3 juli 1605 Pieter (ook genaamd Driaen Croock) – Pieter Pieterssen

19 ged 3 febr 1608 Pieter nelle – Pieter Pieterssen

478 9 mrt 1608 Maeyken Roelants – Roelant Willemssen – g. Laureys Simonssen, Bastiaen Janssen, Jacob van Dycke, Jaquemynken Reus

479 16 mrt 1608 Pieternelleken Jan Pieterse Lammens – Jan Pieter Lammers

Is Jan Pieterssen misschien dezelfde als genoemd bij 13 nov 1594?

Een zekere Jan Pier Lammense werd 7 okt 1616 gezworene van de Oostwatering, samen met Laureys Jansz Codde.

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Passchijntje Cornelis Reguliers)

11 ged 30 juni 1601 Cornelis – Jan Pieter Lammenssen

12 ged 24 sept 1605 Maeyken – Jan Pieterssen

13 ged 16 mrt 1608 Pieternelleken – Jan Pieter Lammens

480 16 mrt 1608 Jacob Leynse Poppe – Leyn Poppe – g. Leyn Claessen, Anneken Jans

481 19 apr 1608 Jacob Michielse de Wolff – Michiel de Wolff – g. Claes Janssen, Laureys Antheunissen, Jacob Wilms, Catelyne Turks, Maeyken Wilms

482/483 24 apr 1608 (tweelingen) Sara en Brechtke Simonsen – Simon Simonssen

484 18 mei 1608 Dingeman Willemse – Willem Leunisse

485 18 mei 1608 Catelynken Leynsen – Leyn Claessen

486 18 mei 1608 Helena – Maeyken Joos

487/488 6 juli 1608 (tweelingen) Jan en Lievynken Jacobs – Jacob Jacobssen – g. Janneken Antheunissen, Dina Lambrechts

489 3 aug 1608 Andriesken Albrechts – Albrecht Jacobssen – g. Antheunis Antheunissen, Heindrick Heindricxssen, Grietken Jan Neves, Leunken Bastiaens

490 14 sept 1608 Joos Cornelissen – Corn. Joossen – g. Joris Dircxsen, Leunis Martssen, Maeyken Poppe, Anna Jans

491 14 sept 1608 Jacob Marinissen – Marinis Pierleynssen – g. Simon Corn Hoflandt, Corn. Philipssen, Margarita de huysvr van Leyn Jacobs, Lisebeth Laureys

492-28 14 sept 1608 Neelken Davids, een sekere bejaerde jonge dochter, gedoopt na voorgaende belijdenisse des Christel geloofs, met attestatie van E ministers ter Vere

493 12 okt 1608 Aelken Claessen – Claes Janssen coudewinter – g. Jan Aries, Cornelis Pieterssen, Jan Adrssen, Soetken Lenaerts, Maeyken Thys

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Jacobmynken Leijnse)

11 ged 15 aug 1603 Leynken – Claes Janssen

12 ged 25 apr 1604 Cornelis – Claes Janssen

13 ged 6 mrt 1605 Jan – Claes Janssen

14 ged 17 juni 1607 Neelken – Claes Janssen

15 ged 12 okt 1608 Aelken – Claes Janssen coudewinter

494 12 okt 1608 Maeyken Florisse – Floris Pieterssen – g. Grietken Fredricx, Christiaen Oortssen

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Cornelis)

11 ged 24 nov 1607 Catharina – Floris Pieterssen

12 ged 12 okt 1608 Maeyken – Floris Pieterssen

Tweede huwelijk met Maeyken Cornelisse Cos

Derde huwelijk met Pieternella Cornelisse

(Zie het lidmatenregister op 30 nov 1614. Pieternella Cornelis is overl 19 dec 1618)

XXXX Ministro Abrahamo Clockio

495 21 dec 1608 Janneken Claessen – Claes Claessen tot Schellacht

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Josijnken Marinisse van Poucke)

11 ged 20 apr 1597 Maeyken Claes Claessen

12 ged 12 nov 1600 Marinis – Claes Claessen

13 ged 12 nov 1600 Grietken – Claes Claessen

14 ged 6 juli 1603 Claes – Claes Claessen

15 ged 1 apr 1606 Marinis – Claes Claessen

16 ged 21 dec 1608 Janneken – Claes Claessen tot Schellacht

496/497 11 jan 1609 (tweelingen) Simon en Janneken Simons – Simon Pieterssen – g. Laureys Simons, Trynken Simons

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Adriaenken Simonse)

11 ged 14 dec 1603 Pieter – Simon Pieterssen

12 ged 23 juli 1607 Pieter – Simon Pieterssen

13 ged 11 jan 1609 Simon – Simon Pieterssen

14 ged 11 jan 1609 Janneken – Simon Pieterssen

498 25 jan 1609 Aefken Cornelisse Reyers – Cornelis Reyers – g. Evert Jacobs, Jacob Theunissen, Ariesken Jans, Tryn Adams

499 22 febr 1609 Cornelis Albrechts – Albrecht Jacobssen – g. Maeyken Willems

500-29 1 mrt 1609 Lenaert Corn. Mol, een bejaert jongman van Vere, na voorgaende belijdenisse des geloofs voor de Ed broeders ter Vere

501 22 mrt 1609 Cornelis Willemse – Willem Corn. – g. Antheunis Corn., Maeyken Theus, Baveken Pieters

502 22 mrt 1609 Beelken Cornelisse – Cornelis Jacobssen – g. Jaquemynken Leunis

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 30 nov 1603 Letke – Cornelis Jacobssen

12 ged 30 jan 1605 Susanna – Cornelis Jacob Leynssen

13 ged 19 mrt 1606 Janneken – Cornelis Coppe Leynssen

14 ged 22 mrt 1609 Beelken – Cornelis Jacobssen

503 29 mrt 1609 Dirck Thymen Reyers – Thymen Reyers – presentibus parentibus (de ouders aanwezig)

Thymen Reyers was gehuwd met Tryntgen Pieterse

504 29 mrt 1609 Simon Laureysse – Laureys Simonssen – g. Simon Corn met syn huysvr

505 29 mrt 1609 Jan Bastiaenssen – Bastiaen Janssen

506 12 apr 1609 Neelken Marcusse – Marcus Adriaenssen – g. Trynken Jans Claessen

507 12 apr 1609 Janneken Laureysse Codde – Laureys Codde – Boene Jans, Daniel Visscher van Vere , Soete Leyns, Celis Belaeris

508 12 apr 1609 Jacob Cornelissen – Cornelis Reynierssen

509 3 mei 1609 Pieter Samuelse de Witte – Samuel de Witte – g. Adriaen Wijns, Hans van Dale, Frans Corn., Pieter de Witte, Maeyken Gerrits, Janneken Lievens, Adriaenken Moeys

Samuel de Witte was gehuwd met Adriaenken Janse Soens

510 17 mei 1609 Esther Jan Passchiers – Jan Passchiers

511 8 juni 1609 Abigel Adriaensen – Adriaen Vincentssen – g. Maeyken Joos

512 8 juni 1609 Gillis Antheunissen – Antheunis Antheunissen – g. de huysvr van David Tate

513-30 14 juni 1609 Adriaen Adrs en Jacob Andriessen, twee bejaerde manspersonen, na 514-31 voorgaende belijdenisse des geloofs, gedaen voor de E broeders van Vere

515 28 juni 1609 Neelken Adriaens – Adriaen Marcus – g. Janneken Hubrechts, Theunken Aries, Jaquemynken Leunis, Tryn Jans

516-32 28 juni 1609 Jan Pieterssen, een bejaert jongman en dat na voorgaende belijdenis der christel gelooffs, gedaen ter Vere

517-33 5 juli 1609 Susanna, een bejaerde jonge dochter, na dat se eerst haer geloof hadde beleden voor den E kerckenraet ter Vere

518 26 juli 1609 Catelyne Cornelisse Volckaerts – Cornelis Volckaerts – g. Neelken Gerrits

519-34 26 juli 1609 Leunken, een bejaerde jonge dochter, na datse eerst hadde belijdenisse des geloofs gedaen ter Vere

520 9 aug 1609 Susanne Marinissen – Marinis Janssen – g. Elias Visscher van Vere, Janneken Wilms, Tanneken Simons

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 16 nov 1590 Josynken – Marinis Janse van Cruin.

12 ged 3 apr 1594 Joos – Marinis Janssen

13 ged 14 apr 1596 Lisebeth – Marinis Jansen van Cruin.

14 ged 21 mrt 1599 Pirynken – Marinis Janssen

15 ged 19 mrt 1600 Marinis – Marinis Janssen

16 ged 21 mrt 1607 Johannes – Marinis Janssen

17 ged 9 aug 1609 Susanne – Marinis Janssen

521 13 sept 1609 Pieternelleken Jacobs – Ridder Jacobs van Schellacht – g. Agnietken Pieters

522-35 13 sept 1609 Pieter en Abraham

Pieter is een bejaert jongman en had belijdenisse des geloofs gedaen voor de E broeders ter Vere.

523 Abraham is nog een kind en broer van Pieter

524 20 sept 1609 Janneken Wilms Suyder – Wilm Janssen Suyder – g. Stoffel Meeus , Michiel Michielssen, Janneken Jans

525 12 okt 1609 Moriesch Cornelissen – Corn. Lenaertssen – g. Laureys Codde, Salomon Segers, Andries Adrss, Anna Leyns, Joryne Bastincx, Adriaenken Pauwels

526 25 okt 1609 Adriaen Wisse Gerrits – Wisse Gerrits – g. Lisabeth Maertens

527 25 okt 1609 Neelke Cornelisse Poppe – Corn. Adrs. Poppe – g. Catharina Wilm Snyders, Corn. Poppe van Srooskke

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Ariesken Janse Suyder)

11 ged 28 mrt 1599 Adriaen – Cornelis Adriaenssen Poppe

12 ged 31 dec 1600 Willem – Corn. Adriaensen Poppe

13 ged 14 dec 1602 Cornelis – Corn. Adr. Poppe

14 ged 25 juni 1604 Matthijs – Cornelis Adriaenssen Poppe

15 ged 9 sept 1607 Johannes – Corn. Adr. Poppe

16 ged 25 okt 1609 Neelke – Corn. Adrs. Poppe

Corn. Adr. Poppe is overl 1 apr 1609

528 25 okt 1609 Aechtken Simons – Simon Reyers – g. Catharina Jacobs

529 1 nov 1609 Meynaert Cornelissen Bevelander – Corn. Janssen Bevelander – g. Simon Corn by Suyden, Jacob Hercksen, Tanne Jans

530/531 15 nov 1609 (tweelingen) Poppe en Eylken Leunissen Poppe – Leunis Poppe – g. Leunis Leerse, Leyn claesse, Anna Jans, Adriaenken Leynssen Poppe

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Adriaanken Cornelisse Leerse)

11 ged 16 mrt 1608 Jacob – Leyn Poppe

12 ged 15 nov 1609 Poppe – Leunis Poppe

13 ged 15 nov 1609 Eylken – Leunis Poppe

Tweede huwelijk met Maeyken Adriaense Vechters

532-36 22 nov 1609 Adriaenken Cornelis, een bejaerde jongedochter, na datse voor de E broeders van Middelburg haer christel geloof hadde beleden

533-37 29 nov 1609 Pieternelle Cornelis, na datse eerst voor onsen kerckenraet hadde gedaen belijdenisse haers gelooffs

534/535 1 dec 1609 (tweelingen) Heindrick en Willem Cornelissen Heindricxsen – Cornelis Heindricxsen – g. Wisse Gerrits, Heyne Leyn Claessen, Maeyken Leunissen, Griete Jans

536 24 jan 1610 Leunken Cornelissen – Cornelis Dircxsen – g. Jacob Wouters, Jan Franssen, Lysken Jans, Janneken Dirckx

537/538/539 28 febr 1610 (drie kinderen) Jacob, Adriaen en Frans Adriaenssen – Adriaen Franssen – g. Jan Leunissen, Pieter Gysels, Betken Landtuit, Jerine Theunis

540 7 mrt 1610 Cornelis Jacobse Cornelisse – Jacob Cornelissen – g. Corn. Meeussen, Kors Arentssen

541 4 apr 1610 Antheunis Logierse Nachtechael – Logier Nachtechael – g. Thomas de Smidt, Salomon Segers, Adriaen de Meulenaere, Geertken Pierleynssen, Adriaenken de Witte

542-38 4 apr 1610 Claes Janssen, een bejaert jongman, na voorgaende belijdenis des geloofs ter Vere

543-39 11 apr 1610 Adriaen Schotte, een bejaert jongman, nadat hij belijdenis des geloofs hadde gedaen voor de E broeders ter Vere

544 12 apr 1610 Abraham Jorisse de Meyer – Joris de Meyer – g. Pieter Corn., Janne Bongnius

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 21 juni 1606 Neelken – Joris Meyers de Waert

12 ged 18 sept 1607 Pieter – Joris Meyers

13 ged 12 apr 1610 Abraham – Joris de Meyer

545 12 apr 1610 Abraham Willemsen – Willem Leunis – g. Stoffel Minne, Maeyken Aries, Jaquemynken Wilms, Maeyken Laureys

546 23 mei 1610 Sara Jansen – Jan Stoffelssen – g. Salomon Segers

547-40 31 mei 1610 Maerten Willems en Gillis Dieme, twee bejaerde jonghmans, nadatse 548-41 belijdenis des geloofs hadden gedaen ter Vere

549 27 juni 1610 Passchijnken Jacobs – Jacob Jacobsse – g. Philippetje van Hecke

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Lidia Gerritse van de Velde)

11 ged 4 mrt 1601 Cornelis – Jacob Jacobssen

12 ged 6 juli 1608 Jan – Jacob Jacobssen

13 ged 6 juli 1608 Lievynken – Jacob Jacobssen

14 ged 27 juni 1610 Passchijnken – Jacob Jacobsse

550 4 juli 1610 Pieter Willemse Ryckaert – Wilm Ryckaert, schoolmeester deser parochie – g. Lysken Jans

551 6 juli 1610 Guiliaem Abrahamse Clock – Abraham Clock, ministris – g. de burgmr Nicolaes Sael, Jacobus Miggrodius, Martha van Loor, Jaquemynken Tibouts huysvr van Pr van Loor

552 15 aug 1610 Neelken Jacobs – Jacob Janssen

553 15 aug 1610 Tanneken Marinissen – Marinis Marinissen tot Schellacht – g. Jacob Janssen, Lysken Lambrechts

Marinis Marinissen woonde in Schellacht

11 ged 10 nov 1591 Geertgen – Marinis Marinissen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 23 apr 1595 Marinis – Marinis Marinissen

13 ged 30 juni 1601 Willem – Marinis Marinissen

14 ged 15 aug 1610 Tanneken – Marinis Marinissen tot Schellacht

554 29 aug 1610 Neelken Adriaens – Adriaen Jans – g. Adriaen Keysers

555 3 okt 1610 Maeyken Albrechts – Albrecht Jacobssen – g. Pieter Omius , Pieter Rommers, Neelken Bastiaenssen, Jaquemynken Pieters

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Jacobmynken Willemse Thijssen)

11 ged 28 mei 1594 Janneken – Albrecht Jacobssen

12 ged 4 juni 1596 Grietken – Albrecht Jacobs

13 ged 7 nov 1598 Jacobmynken – Albrecht Jacobs

14 ged 23 apr 1601 Jacob – Albrecht Jacobs

15 ged 3 aug 1608 Andriesken – Albrecht Jacobssen

16 ged 22 febr 1609 Cornelis – Albrecht Jacobssen

17 ged 3 okt 1610 Maeyken – Albrecht Jacobssen

556-42 3 okt 1610 Cornelis, een bejaert jonghman, na dat hy van de broeders ter Vere was ondervraecht in de hooftstucken der christel religie

557 6 okt 1610 Marinis Michielsen – Michiel Marinissen – g. Cytken Moresch

11 ged 7 apr 1596 Marinis – Michiel Marinissen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 5 dec 1598 Johannes – Michiel Marinissen

13 ged 21 apr 1601 Cornelis – Michiel Marinissen

14 ged 21 sept 1603 Adriaen – Michiel Marinissen

15 ged 6 okt 1610 Marinis – Michiel Marinissen

(Michiel Marinissen is overleden 10 dec 1615)

558 10 okt 1610 Neelken Pieters – Pieter Cornelis – g. Corn. Laureyssen, Dingeman Pieters, Pierken Daniels, Agnietken Jans

559 24 okt 1610 Stoffelynken Cornelissen – Corn. Stoffelssen – g. Maeyken Simons Segers

560-43 14 nov 1610 Maeyken en Saerken Pieters, bejaerde jonge dochters, gesusters, na 561-44 gedaene belijdenisse des gelooffs ter Vere

562 21 nov 1610 Bartholomeus Cornelissen – Corn. Meeussen – g. Jaquemynken Mailliaerts