Gasmu

Uit Christipedia

Gasmu, ook geschreven Gasjmoe, was de Arabische vijand van Nehemia. Hij is dezelfde als Gesem, zie aldaar.

De naam 'Gasmu' (Eng. Gashmu) of 'Gesem' betekent 'regen'. De eigennaam komt alleen voor in Neh. 6:6. Het Strongnummer is 01654.
Ne 6:6 Daarin stond geschreven: De volken is ter ore gekomen-en Gasmu zegt het [ook-dat] u en de Joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. (HSV)
De NBG51-vertaling heeft 'Gesem':
Ne 6:6 Daarin stond geschreven: Onder de volken gaat een gerucht en Gesem bevestigt het, dat gij en de Joden van plan zijt in opstand te komen; daarom zijt gij bezig de muur te herbouwen, en gij wilt volgens dat zeggen hun koning worden. (NBG51)
De Naardense bijbel schrijft naar de Hebreeuwse uitspraak: 'Gasjmoe'.
Ne 6:6 Geschreven staat daarin: bij de volkeren is te horen en Gasjmoe zegt het ook: jij en de Judeeërs beramen oproer, en daarom bouw jij de muur op; jijzelf wilt koning over hen worden volgens deze uitspraken; (NB)