Gaza

Uit Christipedia

Gaza was de voornaamste van de vijf stadstaten der Filistijnen en was gelegen aan de handelsroute langs de Middellandse zee. Tegenwoordig is Gaza de belangrijkste stad in de Palestijnse Gazastrook. Gaza-stad telt 487.000 inwoners (2010)[1]

Links de vijf Filistijnse hoofdsteden, waarvan Gaza er een was

Geschiedenis

Gaza in het zuidwesten van Kanaän
Mozaïekvloer met afbeelding van koning David, in de synagoge van Gaza

In 609 vóór Chr. werd de stad ingenomen door farao Necho van Egypte, waardoor de profetie van Jeremia in vervulling ging (Jer 47.1). 

303 n.C.: een christen genaamd Silvanus sterft te Gaza als martelaar[2]. Dit gebeurde in het begin van de tiende vervolging der christenen in het Romeinse rijk (303-313).

635: Gaza wordt veroverd door de islamitische Arabieren.

12e eeuw: de stad wordt door de kruisvaarders veroverd.

1187: Gaza heroverd door de Arabieren onder leiding van Saladin in 1187.

In de Middeleeuwen wonen in Gaza tientallen Joodse families. Dit blijkt uit de Ottomaanse belastingadministratie.

In de vroege zesde eeuw wordt in Gaza een syngoge gebouwd. Twee broers, kooplieden, schenken in 508-509 een mozaïekvloer, waarvan een overblijfsel rechts is afgebeeld. 

16e eeuw: Het Ottomaanse Rijk verovert Gaza. De stad blijft onder Turks bewind tot de Eerste Wereldoorlog. 

Een van de meest beroemde Joden in Gaza was Rabbi Israël Ben Moses Najara (16de eeuw) die gebeden en Sabbatliederen componeerde die nog populair zijn (anno 2014). Hij werd begraven in Gaza.

1799: Napoleon Bonaparte verovert de stad als onderdeel van zijn expeditie naar Egypte. Dit vormt een onderbreking van de Turkse heerschappij over Gaza. 

1915: In het begin van dit jaar trekt het Turkse leger in Palestina door de Sinaï en valt Britse troepen langs het Suezkanaal aan. Dit kanaal is voor de Britten een belangrijke route naar India, Australië en Nieuw-Zeeland. Het Britse leger slaat de aanvallen af en drijft het Turkse leger terug naar een verdedigingslinie die zich uitstrekt van Gaza naar Be'er Sheva. 

1917: In maart en april probeert het Britse leger verder op te rukken, door Gaza en verder noordwaarts lands de kust. Bij de gevechten zijn maar liefst 60.000 soldaten betrokken, terwijl Britse en Franse schepen vanaf zee Gaza onder vuur nemen. Er werd daarbij gifgas gebruikt. Ook werden nieuw ontwikkelde Britse tanks ingezet. De Britten leden een desastreuze nederlaag.

Gaza in puin, waarschijnlijk na de strijd in 1917

De Britse veldtocht naar Jeruzalem stagneert zes maanden lang. Er komt een nieuwe bevelhebber, een groot aantal versterkingen, en een nieuwe strategie die het oorlogstoneel verschuift in de richting van het oostelijk gelegen Be'er Sheva. In de Slag van Gaza in november 1917 verslaat het Britse leger onder generaal Edmund Allenby de Turken. 

Tijdens de pogroms in 1929 vluchtten Joodse families uit Gaza. 

Tot 1945 woonden er, blijkens bevolkingsregisters, nog Joden in Gaza.

In 1947 nemen de Verenigde Naties een verdelingsplan van Palestina aan (resolutie 181), waarin Gaza wordt toegewezen aan de Arabieren.

In 1948 breekt de Arabisch-Israëlische Oorlog uit en wordt Gaza veroverd en bezet door Egypte.

In de Zesdaagse Oorlog van 1967 wordt de stad door Israël veroverd en bezet.

2007: Gaza-stad telt 409.680 inwoners.

Meer informatie

Art. Gaza op Wikipedia.nl

Bron

'Gaza in 1917. What Led to Such Terrible Destruction?', artikel op IsraelDailyPicture.com, 22 juli 2014. 

Voetnoten

  1. Israel Today, oktober 2010, blz. 7. Cijfer afkomstig van het Bureau voor de Statistiek van de Palestijnse Autoriteit.
  2. Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655 (Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881), blz. 40.