Gebruiker:Kees Langeveld/Sjabloon/Bijbelcitaat3

Genesis 1: 1 In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Genesis 1: 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

Genesis 1: Genesis/Hoofdstuk 1 Genesis 1: Genesis/Hoofdstuk 1