Gebruiker:Kees Langeveld/Tijdbalk

Uit Christipedia
Tijdbalk: van Saul tot Baësa
Gessius FlorusLucceius AlbinusPorcius FestusNeroFelix (standhouder)Ventidius CumanusHerodes Agrippa IITiberius Julius AlexanderCuspius FadusHerodes AgrippaClaudiusMarullusCaligulaMarcellusHerodes AntipasPontius PilatusKajafasValerius GratusHerodes AntipasTiberiusAnnius RufusMarcus AmbiviusCoponiusAnnasArchelaüsFilippusJezus ChristusHerodes de GroteAugustus

De jaartallen zijn ontleend Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).


De koningen van Israël en Juda van Saul tot en met Zedekia.