Geldwisselaar

Uit Christipedia
Joodse geldwisselaar in Tunesië, vóór 1910.

Een geldwisselaar in het land Israël ten tijde van het Nieuwe Testament was een handelaar die bij de ingang van de tempel zat, waar hij geld van bezoekers wisselde tegen de munten waarmee de bezoekers offerdieren konden kopen, de tempelbelasting konden betalen of die als gift in de offerkist konden doen gedaan.

Er waren indertijd bijvoorbeeld munten (sikkels) met een afbeelding van de god Hercules, die als beschermer van handelaren gold, in omloop[1]. Zulke munten waren onaanvaardbaar. Standaard Griekse en Romeinse munten werden daarom ingewisseld voor Joodse en Tyrische munten. De laatste twee soorten munten waren de enige munten die als betaling in de Tempel werden geaccepteerd.

De Heer Jezus stortte eens het geld van de wisselaars uit en hun tafels keer Hij om, omdat zij en andere kooplieden de tempel, het huis van God, tot "een huis van koophandel" hadden gemaakt.
Mt 21:12  En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels van de wisselaars keerde Hij om, en de stoelen van hen die duiven verkochten. (Telos)
Joh 2:14  En Hij vond in de tempel hen die runderen, schapen en duiven verkochten, en de wisselaars die daar zaten.  Joh 2:15  En hij maakte een zweep van touwen en dreef allen uit de tempel, ook de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars stortte Hij uit en de tafels keerde Hij om; Joh 2:16  en tot hen die de duiven verkochten zei Hij: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis van mijn Vader tot een huis van koophandel. (Telos)

Voetnoot

  1. Zulke munten zijn te zien in het Israëlmuseum te Jeruzalem: Rare archaeological evidence for the existence of Pilate, crucifixion, and the Temple in Jerusalem. Youtube.com: Zahi Shaked, Israeli tour guide, 31 juli 2021. Vanaf 16 min. 5 sec.