Transgenderisme

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Genderideologie)
Deelnemers aan een Trans Pride march ('Transtrotsmars') in 2014 te Brighton, met een zogenaamde 'transvlag'.

Transgenderisme kan betekenen (1) het verschijnsel van een man die (gedeeltelijk) als vrouw leeft of een vrouw die (gedeeltelijk) als man leeft, zonder een volledige geslachtsaanpassing te willen ondergaan; zie Transgender; of (2) de transgenderbeweging, een snel opkomende geestesstroming die het maatschappelijk aanvaardbaar acht of zelfs aanvaardbaar wil maken dat een man, die zich meer vrouw dan man voelt, zich blijvend uitgeeft voor vrouw, of, omgekeerd, een vrouw, die zich meer man dan vrouw voelt, zich blijvend uitgeeft voor man.

Zij die ijveren voor de maatschappelijke aanvaarding van transgenders en voor de verandering van wetten om beperkingen weg te nemen worden transactivisten, genderactivisten of transgenderactivisten of genoemd. Ze hoeven zelf geen transgenders te zijn.

Kerngedachten

Kerngedachten van de beweging (ideologisch transgenderisme, of '(trans)genderideologie') zijn:

 • de geslachtsrol (gender) is slechts een sociale constructie, een sociaal-cultureel product.
 • geslacht is een spectrum, een waaier van geslachtelijke varianten.
 • gevoelen van geslachtelijke identiteit is doorslaggevender dan biologisch geslacht, het gevoel betekent meer dan het lichaam. Geslacht(elijke identiteit) is onafhankelijk van het lichaam.
 • de geslachtelijkheid van het lichaam valt te veranderen in zijn tegendeel (een mannenlichaam kan worden omgebouwd tot een vrouwenlichaam; medische transitie).
 • een mens mag zijn wat of wie hij wil zijn. Iedereen mag zijn eigen geslacht(srol) kiezen.
 • als transgenders normaal behandeld worden en dezelfde rechten en mogelijkheden hebben als de sekse waartoe zij willen behoren, dan lossen hun problemen (grotendeels) op. De transgenderbeweging kan in dit stuk als een bijzondere burgerrechtenbeweging worden gezien.

Menstruatie

Wie het geslacht losmaakt van het lichaam, kan eerder geneigd zijn lichamelijke verschijnselen verbonden met het geslacht te ontdoen van hun lichamelijkheid. Een vrouw heeft maandelijkse stonden. Mannen die menen vrouw te zijn kunnen die periodieke ongesteldheid zich toe-eigenen door de fysieke kenmerken (zoals eisprong en bloedverlies) uit de definitie van 'menstruatie' te schrappen en menstruatie te beperken tot een gemoedstoestand. Zo verkondigde een Noors verbond van transgenders in 2023: "U hoeft niet te bloeden om ongesteld te worden. U hoeft geen eisprong te hebben om een menstruatie te hebben. Een ongesteldheid is eerder een gemoedstoestand dan een werkelijke staat van zijn. Dus ja, transgendervrouwen kunnen absoluut menstrueren en hebben gratis hygiëneproducten nodig."[1]

Tijdgeest

De tijdgeest is een voedingsbodem voor het transgenderisme. Met name de elementen van relativisme inzake waar, onwaar, goed en kwaad, liberalisme (nadruk op grote keuzevrijheid), het individualisme (nadruk op individuele keuzevrijheid) en emotionalisme (gevoel is doorslaggevend) scheppen een gunstig klimaat voor de transgenderbeweging. De tijdgeest komt tot uiting in de antwoorden die studenten geven op de interviewer in de volgende (Engelstalige) video:


Gender Identity: Can a 5'9, White Guy Be a 6'5, Chinese Woman?. Youtube.com: Family Policy Institute of Washington, 14 apr. 2016. Duur: 4 min 13 sec.

Omgekeerd beïnvloedt het transgenderisme op zijn beurt de tijdgeest. Dit blijkt hieruit dat ouders meer dan vroeger geneigd zijn om bijvoorbeeld jongensachtige uitingen bij hun dochter als een uiting van een (mogelijk) transgender kind te begrijpen, hun dochter in die gevoelens te bevestigen en haar op weg te helpen naar een transitie.[2]

Bevordering

Het ideologisch transgenderisme wordt bevorderd door:

 1. activisme van de de transgenderbeweging;
 2. massamedia die met de vrouwelijke voornaamwoorden 'zij' en 'haar' verwijzen naar mannen, die voor vrouw willen doorgaan, en omgekeerd met de mannelijke voornaamwoorden 'hij', 'zijn' en 'hem' verwijzen naar vrouwen die voor man willen doorgaan;
 3. massamedia, zoals de Nederlandse Omroepstichting (NOS), die verhoudingsgewijs veel aandacht schenken aan transgenders en hun leed;
 4. de Nederlandse overheid, die de wet aanpast, zodat iemand makkelijk juridisch van geslacht kan veranderen.

In 2020 kreeg een Armeense man, die zich voor vrouw uitgeeft, van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken een Nederlandse mensenrechtenprijs, omdat hij opkomt voor transgenders en ontuchtigen ("sekswerkers") in Armenië[3].

Gevolgen

De genderideologie vermeerdert de onzekerheid van pubers. Bij de normale puberale onzekerheden worden ze geconfronteerd met het denkbeeld dat het hun eigen keuze is of ze jongen of meisje willen zijn. De invloed van de genderideologie leidt naar verwachting tot een toename van het aantal pubers dat meent dat de identiteit en de rol van het andere geslacht beter bij hen past[4].

De genderideologie beïnvloedt ouders. Meer dan vroeger zijn ouders geneigd zijn om bijvoorbeeld jongensachtige uitingen bij hun dochter als een uiting van een (mogelijk) transgender kind te duiden, hun dochter in die gevoelens te bevestigen en haar op weg te helpen naar een transitie.[2]

Onder druk van het transgenderactivisme worden behandelingen, waarbij een jongen wordt omgebouwd tot een meisje, of omgekeerd, bij steeds jongere kinderen uitgevoerd, met onomkeerbare lichamelijke gevolgen.

De genderideologie leidt ertoe dat mensen zich gaan identificeren met een ander ras (bijvoorbeeld een niet-chinees met een chinees, een blanke met een negroïde) of met een dier of diersoort (bijvoorbeeld een hond, een wolf). Vanuit de transgenderbeweging wordt allicht gereageerd met 'dat is nonsens', maar men kan geen in de beweging gehuldigd beginsel aanwijzen dat het afglijden tot andere soorten zelfidentificatie kan tegenhouden, men heeft geen ideologische stop.[5]

Overgevoeligheid en onverdraagzaamheid

De transgenderbeweging heeft bij velen gevoeligheid voor transgenders verwekt. Een publieke figuur die een grap maakt over transgenders kan daarom op kritiek rekenen.

Transgendergrap
De omroep RTL ging in 2018 met de presentatoren van Voetbal Inside in gesprek over een uitzending van 2 februari waarin de Vlaamse VTM-journalist Bo van Spilbeeck belachelijk werd gemaakt, die sinds dinsdag als vrouw door het leven gaat. Een presentator deed of hij ook een transgender was geworden. Hij verscheen met een blonde pruik op in de uitzending en zei dat hij (René) voortaan Renate genoemd wilde worden. Een voetbalanalist moest er erg om lachen en zei: "We moeten niet net doen alsof dit normaal is". "Iedere gek heeft zijn gebrek", voegde hij daar nog aan toe. Een woordvoerder van RTL deelde mee dat de mannen van de zender "alle ruimte om hun kijk op de samenleving te geven, maar dat betekent niet dat het nodig is om van alles een grap te maken". Homobelangenorganisaties COC en Transgender Netwerk Nederland hebben de sponsors van het programma gevraagd zich terug te trekken. De organisaties zeggen helemaal klaar te zijn met "de trieste trans- en homofobie in het programma".[6]

Het transgenderisme heeft, ondanks de nadruk op individuele keuzevrijheid, een onverdraagzame kant. Tegenstanders worden 'transfoob' genoemd, tegensprekers wordt het zwijgen opgelegd ('cancel culture').

Beoordeling

God schiep de mens als man en vrouw. Adam werd geschapen als man, het was uiteraard niet zijn keuze. Eva werd geschapen als vrouw, het was evenmin haar keuze.

Ons man- of vrouw-zijn wordt bepaald door onze chromosomen, door de gesteldheid van ons lichaam, niet door ons gevoel of subjectieve mening. Als iemand en y-chromosoom heeft is hij op aarde voor altijd een man; zo niet, dan is zo iemand voor altijd een vrouw. Ons geslacht is geschreven in de DNA-code in alle 37,2 biljoen cellen van ons lichaam. Het ideologische transgenderisme loochent de doorslaggevende betekenis van ons ingeboren geslacht en gaat daarmee tegen de scheppingsorde in. De geslachtelijkheid van het menselijk lichaam is onveranderlijk. Een medische transitie verandert het geslacht niet.

Geslacht is geen spectrum, is geen waaier van varianten. Meer dan 99% van de mens is chromosomaal gezien XX (vrouw) of XY (man). Tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling is er wel variatie.

Een subjectief zelfbééld bepaalt niet de objectieve realiteit. Een anorexia-patiënte die ondergewicht heeft en niettemin méént dat zij te dik is, is niet te dik, maar te mager. Haar subjectieve overtuiging maakt haar niet dik. Haar onware mening strijdt met de realiteit van haar lichamelijke gesteldheid.

Ons mannelijk dan wel vrouwelijk lichaam en onze geslachtsrol, die ten dele door de cultuur en ten dele door de natuur (de aard van het lichamelijk geslacht) is bepaald, horen bij elkaar. Geslacht is niet maakbaar, niet smeedbaar.

Genderdystrofie is geslachtsverwarring, een verstoord geslachtsgevoel. De stoornis moeten wij niet normaliseren. Zij die in dat opzicht gestoord zijn, moeten niet in hun stoornis bevestigd worden, maar hebben hulp nodig om met deze stoornis om te gaan en zo mogelijk te overwinnen.

Gebleken is dat het zelfmoordcijfer onder transgenders niet daalt als ze als transgender erkend en aanvaard worden[7].

We moeten noch de biologische waarheid noch een juiste definitie van geslacht opofferen door te doen alsof een transgender behoort tot het geslacht waartoe hij of zij zegt te behoren. De waarheid kan pijnlijk zijn voor iemand die de waarheid niet wil erkennen.

Meer informatie

Thomas Lieth, Een dwaze diversiteit: Gendermainstreaming. Uitgave van Middernachtsroep. Omvang: 124 blz. Belicht de achtergronden van de genderideologie en de uitingen ervan.

Ger de Koning, Genderdiversiteit en het nieuwe Bijbellezen. Uitgeverij Het Zoeklicht, 2021. Pagina's: 56. Nu lezen op Kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie. Er komen steeds meer variaties op ofwel vervalsingen van Gods schepping van man en vrouw. Elke nieuwe afwijking ervan maakt de chaos groter. Dit boekje is bedoeld als oriëntatiehulp.

Dr. B.A. Zuiddam (red.), Transgenderisme in Bijbels perspectief. Doordenking voor thuis, op school en in de kerk. Apeldoorn: uitg. De Banier, 2022. Pagina's: 173. Recensie op BijbelsBeraadMV.nl.

Engels

Transgender | Sexual Orientation, Cmda.org. Verwijst naar artikelen over, onder meer, transgenderisme en transseksualiteit. De website is van de Amerikaanse Christian Medical & Dental Associations (CMDA) is een christelijke vereniging van artsen en andere werkers in de gezondheidszorg.

The Sexualization of Children. Youtube.com: PragerU, 27 juni 2022. Duur: 5 min. 19 sec. Karol Markowicz, columniste bij de New York Post, bespreekt de seksualisering en genderideologische beïnvloeding van kinderen en de culturele strijd daarover.

Both Sides of the Gender Pronoun Debate. Youtube.com: Prophecy Watchers, Dr. Phil, 19 jan. 2022. Duur: 15 min. 6 sec. Debat bij gastheer Phil McGraw over het gebruik van zelfgekozen persoonlijke voornaamwoorden.

How To Talk About The Transgender Bathroom Issue And The Truth About it. Youtube.com: Cross Examined, 22 juli 2016. Duur: 7 min. 39 sec.

Engelse boeken van christelijke auteurs

Ryan T. Anderson, When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment. Uitgever: Encounter Books, 20 febr. 2018. Omvang: 264 pagina's. De auteur is katholiek, doch zijn argumenten tegen het denkbeeld van transgenderidentiteit zijn uit meerdere wetenschappelijke vakgebieden: biologisch, psychologisch en filosofisch. Hij biedt geen pastorale benadering.

Branch, J. Alan, Affirming God’s Image. Lexham Press, 2019.

Heyer, Walt, Gender, Lies and Suicide. Make Waves, 2013.

Heyer, Walt, Paper Genders. Make Waves, 2011.

Heyer, Walt, Perfected with Love. Xulon Press, 2009.

Heyer, Walt, Trading My Sorrows. Xulon Press, 2006.

Heyer, Walt, Trans Life Survivors. 2018.

Heyer, Walt, A Transgender’s Faith. CreateSpace, 2015.

James, Sharon, Gender Ideology. Christian Focus, 2019.

McGuire, Ashley, Sex Scandal: The Drive to Abolish Male and Female. Regnery Publishing, 2017.

Nolland, Lisa Severine, et. al., The New Normal. Wilberforce Publications, 2018.

Nancy R. Pearcey, Love Thy Body. Answering Hard Questions about Life and Sexuality. Baker Publishing Group, 2018. Pagina's: 336.

Roberts, Vaughan, Transgender. The Good Book Company, 2016.

Sprinkle, Preston, Embodied: Transgender Identities, the Church, and What the Bible Has to Say. David C. Cook, 2021.

Strachan, Owen and Gavin Peacock, What Does the Bible Teach About Transgenderism? Christian Focus, 2020.

Walker, Andrew, God and the Transgender Debate. The Good Book Company, 2017.

Yarhouse, Mark, Understanding Gender Dysphoria. IVP, 2015.

Engelse boeken van niet-christelijke auteurs

Barrett, Ruth, ed., Female Erasure: What You Need To Know About Gender Politics’ War on Women, the Female Sex and Human Rights. Tidal Time Publishing, 2016.

Blade, Linda and Barbara Kay, Unsporting: How Trans Activism and Science Denial are Destroying Sport. Rebel News, 2021.

Joyce, Helen, Trans: When Ideology Meets Reality. Oneworld, 2021.

Moore, Michele and Heather Brunskell-Evans, eds., Transgender Children and Young People, 2nd Edition. Cambridge Scholars Publishing, 2018.

Shrier, Abigail, Irreversible Damage: Teenage Girls and the Transgender Craze. Swift, 2020.

Soh, Debra, The End of Gender: Debunking the Myths about Sex and Identity in Our Society. Threshold Editions, 2020.

Zie ook

Transgender

Bron

De lijst van Engelstalige boeken is op 2 nov, 2021 grotendeels ontleend aan de lijst van Bill Muehlenberg.

Voetnoot

 1. Het bericht was in het Engels: "You do not need to bleed to have a period. You do not need to ovulate to have a period. A period is a state of mind than an actual state of being. So, yes, transgender women can absolutely have periods and need free hygiene products." https://twitter.com/TransMindful/status/1616533514358325265, 20 jan. 2023.
 2. 2,0 2,1 Transgenderism is the Fruit of Sexual Revolution w/ Dr. Jennifer Morse. Youtube.com: Pints with Aquinas, 7 juni 2022. Vanaf 2 uur 34 min.
 3. Transgender vrouw uit Armenië krijgt Nederlandse mensenrechtenprijs, NOS.nl, 10 dec. 2020.
 4. Vergelijk de invloed die uitgaat van media-aandacht voor gevallen van suïcide: dat leidt tot meer gevallen van zelfdoding.
 5. Transgenderism is the Fruit of Sexual Revolution w/ Dr. Jennifer Morse. Youtube.com: Pints with Aquinas, 7 juni 2022. Vanaf 1 uur 49 min.
 6. RTL in gesprek met programmamakers Voetbal Inside over transgendergrap, NOS.nl, nieuwsbericht van 4 feb. 2018.
 7. In de Verenigde Staten is het zelfmoordcijfer van transgenders 40%, het gemiddelde van de bevolking is 4% (stand 2017). Bron: Ben Shapiro Destroys Transgenderism And Pro-Abortion Arguments, Youtube.com, gebruiker The Daily Wire, 9 feb. 2017.