Genesis/Hoofdstuk 29

Uit Christipedia
Genesis > Hoofdstuk 29
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Genesis:


Hoofdstuk 29 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Jakob ontmoet Rachel, de dochter van Laban (1-12). Jakob dient Laban zeven jaren om Rachel (13-20). Laban bedriegt hem echter en Jakob huwt Lea. Na de bruiloftsweek krijgt hij ook Rachel, voor wie hij echter vervolgens nog weer zeven weer jaren moet dienen. (21-30). Lea, gehaat, baart Jakob vier zonen (31-35).