Genesis/Hoofdstuk 34

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Genesis:


Hoofdstuk 34 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Dina wordt verkracht door de Heviet Sichem, die haar tot vrouw wil nemen. Haar broers Simeon en Levi nemen wraak en brengen de mannen van de stad Sichem door een list om.