Genesis/Hoofdstuk 36

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Genesis:


Hoofdstuk 36 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In het kort: Esau's geslacht.

Esau's vrouwen en kinderen, geboren in Kanaän (1-5). Zijn vertrek naar Seïr (6-8). Zijn nakomelingen (9-19), alsook van Seïr, de Horiet (20-30). Register der koningen en vorsten in Edom (31-43).

Bron

De samenvatting is op 10 nov. 2020 ontleend aan Bijbel (Statenvertaling), uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1923.