Genoegzaamheid van de Bijbel

Uit Christipedia

De genoegzaamheid van de Heilige Schrift belijden we, omdat zij in geen enkel stuk en op geen enkele wijze behoeft aangevuld te worden. Heel de Schrift leert, dat Christus is de enige Profeet, die ons de raad en wil Gods tot onze verlossing geopenbaard heeft. De Heilige Geest, die de auteur der Schrift is, neemt

alles uit de Christus en heeft profeten en apostelen in al de waarheid geleid, Joh. 16:13,14.

Deze genoegzaamheid van de Schrift wordt door Rome bestreden. Het laat Christus’ profeetschap aanvullen door dat van de paus en de openbaring Gods in de Schrift door de traditie (kerkelijke overlevering), welke het ook als regel van geloof en leven aanvaardt. Waarheen dit voert, blijkt daaruit, dat de specifiek Roomse leerstukken alle uit de traditie zijn afgeleid. Zelf erkent Rome, dat de kenmerkend christelijke dogma’s alle in de Schrift zijn te vinden.

Bronnen

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 25. Hieruit is, onder toestemming, op 12 nov. 2012 tekst gebruikt.