George Müller

Uit Christipedia

George Müller (1805 - 1898) was een evangelist en directeur van het Ashley Down weeshuis in Bristol, Engeland. Hij was als een vader voor de wezen. Zijn arbeid berustte op geloofsvertrouwen en gebed.

George Müller werd als Johann Georg Ferdinand Müller op 27 september 1805 in Pruisen geboren. In het Engelse Bristol begon hij in 1832 met het opzetten van weeshuizen. Hij nam zich voor alle noden en behoeften niet aan mensen bekend te maken, maar in gebed bij God te brengen.

Aanvankelijk had hij slechts een paar shilling tot zijn beschikking, maar in antwoord op het gebed vertrouwde God hem in al die jaren meer dan £ 1.500.000 (anderhalf miljoen Engelse pond) toe, voor die tijd een astronomisch bedrag.

Hij droeg in zijn leven de zorg voor 10.024 weeskinderen. Voedsel en geld kwamen vaak pas enkele uren of zelfs minuten aan voordat het nodig was.

Müller werd welbekend om het verschaffen van een opleiding aan de kinderen onder zijn hoede. Hij stichtte 117 scholen die christelijk onderwijs gaven aan meer dan 120.000 kinderen, waaronder veel weeskinderen.

Müllers geloof werd dikwijls zwaar op de proef gesteld, maar God stelde hem niet teleur en voorzag op Zijn tijd. 

George Müller stierf op 10 maart 1898 in de ouderdom van 93 jaar.

Meer weten

Roger Steer, George Müller, de man van geloof en gebed. Veenendaal: Grace Publishing House, 2015. Pagina's: 112. Indrukwekkend boek over een voorbeeldig en aanstekelijk geloofsvertrouwen.

Meisjesuniformen in het George Müller Orphanage Museum (Weeshuismuseum) te Bristol

Bronnen

George Müller, En.Wikipedia.org. Enige tekst hiervan is verwerkt op 28 aug. 2016.

Beschrijving op de achterkant van het boek van Roger Steer. Tekst hiervan is verwerkt.