Gereformeerde Bijbelstichting

Uit Christipedia

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) heeft tot doel handhaving van de Bijbel in de Statenvertaling (Statenbijbel) en verspreiding van protestantse en onvervalste bijbeluitgaven. De stichting telde in 2007 zo'n 40.000 leden, behorend tot de Gereformeerde Gezindte.

De GBS richt zich op het vaststellen van de meest oorspronkelijke en betrouwbare versie van de Statenvertaling. Een nieuwe bijbelvertaling is onbespreekbaar. De Statenvertalers legden sterke nadruk op de vroomheid van de vertalers als noodzakelijk voor een goede vertaling. De GBS hanteert deze eis nog steeds, zij het dat niemand tegenwoordig deze vroomheid kan evenaren en er dus geen nieuwe vertaling mogelijk is.

In het bestuur zitten (anno 2016) leden uit de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland[1].

Deze stichting werd in 1966 opgericht omdat er binnen de Gereformeerde Gezindte grote bezwaren leefden tegen de opkomst van de vertaling door het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 en ook omdat de oprichters vreesden dat er steeds minder "goede" edities van de Statenvertaling in omloop gebracht zouden worden.

De stichting geeft ook een editie van de Bijbel in de Statenvertaling uit, met kanttekeningen. Deze uitgave is gebaseerd op de Ravensteijnbijbel uit 1657, die als de meest betrouwbare editie van de Statenvertaling ooit verschenen wordt beschouwd. De spelling is aangepast. De stichting geeft ook de Geneefse psalmen uit in de berijming van Petrus Datheen uit 1566, die in enkele kerken nog wordt gebruikt.

De GBS geeft het kwartaalblad Standvastig uit en organiseert jaarlijks een landelijke "toogdag", die door enkele duizenden wordt bezocht.

In samenwerking met de Trinitarian Bible Society in Engeland worden Bijbels in betrouwbare vertalingen over de gehele wereld verspreid, in gevangenissen, verpleeghuizen en andere verblijven.

Meer informatie

Officiële site van de Gereformeerde Bijbelstichting: www.GBS.nl

Artikel Gereformeerde Bijbelstichting op Wikipedia.nl

Bronnen

Voetnoot

  1. Ds. Rijken gekozen als voorzitter GBS, nieuwsbericht op RefDag.nl, 17 maart 2016.