Gereformeerde Bond

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Gereformeerde Bond (GB), officieel Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk, is een grote orthodoxe groepering in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die zich ten doel heeft gesteld de waarheid, inzonderheid zoals verwoord in de Gereformeerde belijdenisgeschriften, te verbreiden en te verdedigen in de Protestantse Kerk, en daarom deze kerk herinnert aan haar eigen belijdenis en aan de noodzaak uit de belijdenis te leven. De GB is van oudsher de meest behoudende stroming in de PKN.

Het aantal officiële leden van de Gereformeerde Bond is 8000 (anno 2011). Het aantal PKN'ers dat zich 'bonder' noemt is 290.000 (anno 2011)[1], dat is 16 procent van de PKN'ers[2]

„Het gevaar bestaat dat we onze roeping om de kerk op totale gehoorzaamheid aan de Heere te wijzen, door postmodern denken veronachtzamen.” 

"... wie de gereformeerde belijdenis ziet als een ook voor onze tijd relevante en actuele verwoording van waar het in de Bijbel ten diepste om gaat, wil heel de kerk daaraan binden. Het doel van de Gereformeerde Bond is daarbij te arbeiden tot verbreiding en verdediging van de gereformeerde waarheid, niet om daarmee een boeiend debat met andersdenkenden te creëren. We willen komen tot „de oprichting van de kerk uit haar diepe val en tot wederverkrijging van haar plaats in het midden van ons volk"".

P.J. Vergunst, algemeen secretaris, 2009[1]

''We zijn of worden geen kerkpolitieke organisatie die met alle middelen die daarbij behoren, veranderingen proberen af te dwingen. Niet door kracht of geweld, maar door de kracht van de Geest moet het gebeuren.''

D. van Vliet, bestuurslid, 2005[3]

Voorwaarde voor lidmaatschap van de GB is het onderschrijven van de gereformeerde belijdenisgeschriften.

De kerkdiensten van de gereformeerde bonders hebben een sobere liturgie, met gezang van (bijbelse) psalmen, omdat men graag rechtstreeks uit de Schrift zingt. De prediking is uit de Heilige Schrift en de Heidelbergse catechismus. Er zijn ongeveer vierhonderd gereformeerde bondspredikanten (2009).

De Waarheidsvriend is het officiële wekelijkse orgaan van de Gereformeerde Bond. Daarnaast geeft de bond een wetenschappelijk-theologisch tijdschrift uit, Theologia Reformata, en andere publicaties. Ook organiseert zij bezinningsbijeenkomsten, begeleidt zij aanstaande predikanten tijdens hun studie en onderhoudt zij bijzondere leerstoelen aan de theologische faculteiten te Leiden en Utrecht.

Gelieerd aan de bond is de IZB, de vereniging voor zending in Nederland.

De bond werd op 18 april 1906 opgericht binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Aanleiding was het uitblijven van tuchtmaatregelen tegen een predikant die had verklaard het boeddhisme te verkiezen boven het christendom.

In 2004 leidde de fusie van de kerkverbanden van hervormden, gereformeerden en lutheranen tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) tot een scheuring in de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. De bond was ongelukkig met de fusie, omdat de nieuwe kerk niet uitsluitend was gegrondvest op de klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften. Een deel van de achterban bleef buiten de PKN en bundelde zich in de Hersteld Hervormde Kerk. In 2005 wijzigde de bond haar naam inGereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland en werd officieel een deel van de PKN.

Binnen de GB wordt verschillend gedacht over de landbelofte aan en de toekomst van Israël[4].

Jongerenafdeling. De jongerenafdeling draagt de naam Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB).

Meer informatie

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Nieuwsartikel "Bond mag roeping niet veronachtzamen" op RefDag.nl dd. 24 augustus 2009.
  2. Nieuwsartikel Gematigd midden overheerst in PKN, op Trouw.nl, 9 sept. 2011
  3. Nieuwsartikel Gereformeerde Bond officieel in PKN op Kerknieuws.nl dd. 24 mei 2005
  4. Nieuwsartikel Kritiek jonge predikanten op Israëlbrochure Gereformeerde Bond, RefDag.nl, 3 juni 2011.