Gereformeerde Gezindte

Uit Christipedia

De gereformeerde gezindte omvat de verschillende kerken en kerkverbanden die zich "gereformeerd" noemen. De term is bedacht door Groen van Prinsterer. Kern van de gereformeerde gezindte is het vasthouden aan de Drie Formulieren van Enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. 

De grootste gereformeerde kerken naar afnemende ledentallen (afgerond) zijn (stand 2010): 

  1. Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (124.000)
  2. Gereformeerde Gemeenten (104.000)
  3. Christelijke Gereformeerde Kerken (74.000)
  4. Hersteld Hervormde Kerk (57.000)
  5. Nederlands Gereformeerde Kerken (33.000)
  6. Gereformeerde Gemeenten in Nederland (24.000)

Digibron.nl

De website Digibron.nl is een openbaar archief van meer dan twee miljoen artikelen uit vijfendertig christelijke bronnen[1] - zoals Reformatorisch Dagblad, tijdschriften, kerkbladen - uit de breedte van de gereformeerde gezindte. De site bestaat sinds 2010 en wordt beheerd door de Erdee Media Groep, die het Reformatorisch Dagblad en het gezinsblad Terdege uitgeeft.

Meer informatie

Artikel Gereformeerde gezindte op Wikipedia

Voetnoot

  1. Aldus een mailing dd. 20 juli 2021 door Refoweb.nl