Gesem

Uit Christipedia

Gesem (Eng. Geshem) of Gasmu (Eng. Gashmu) was de Arabische vijand van Nehemia.

De eigennaam Gesem of zijn verlengde vorm Gasmu (Neh. 6:6) komt 4x voor in de Bijbel. De betekenis is "regen"[1]. Het Strongnummer is 01654.

Hij was een Arabier, een hoofdman, misschien[2] een van de landvoogden, door de Perzische vorst over het Joodse land aangesteld. Hij was een vijand van Nehemia en verzette zich in vereniging met de Samaritaan of Moabiet Sanballat en de Ammoniet Tobia tegen het herstel van Jeruzalems verwoeste muren.  
Ne 2:19 Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden [dit], en bespotten en verachtten ons. Zij zeiden: Wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? (HSV)

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Hem voor een landvoogd houdt P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.