Gethieten

Uit Christipedia

Gethieten of Gathieten zijn in de Bijbel de inwoners van de Filistijnse stad Gath of de mensen die vandaar afkomstig zijn.

In het Engels heten zij Gittites.

Zeshonderd Gethieten, die te voet uit Gath gekomen waren, trokken met koning David mee op zijn vlucht voor Absalom.

2Sa 15:17 De koning ging dus met al het volk te voet de stad uit. Zij bleven staan bij het Verre Huis, 2Sa 15:18 en al zijn dienaren liepen langs hem heen, met al de Krethi en al de Plethi. Ook al de Gethieten-zeshonderd man, die te voet uit Gath gekomen waren-liepen voor de koning langs. (HSV)