Gihon

Uit Christipedia

Gihon of Gichon is in de Bijbel de naam van een rivier in Eden en van een waterbron bij Jeruzalem. De naam 'Gihon' betekent 'uitstromend, uitbrekend'.

De eigennaam komt 6x in de Bijbel voor. De NBG51-vertaling en enkele andere Nederlandse vertalingen spellen de naam, naar het Hebreeuws, 'Gichon'. De Franse naam is 'Guihon'.

De rivier Gihon

Dit was een van vier rivieren die in Eden ontsprong (Gen. 2 :  13) en „die  het  hele land Koesj (=  Egypte en  Ethiopië)  omloopt". Wij weten welke tegenwoordige rivier de vroegere Gihon was. Velen[1] houden de Gihon voor de Nijl. Anderen duiden de Paradijsrivier als een arm van de Eufraat; volgens Delitzsch de Sjatt en Nil[2]. Anderen noemen de Aras, door de Grieken Araxas geheten, die in de nabijheid van de Eufraat ontspringt, van het Westen naar het Oosten stroomt en met de Cyrus verenigt, zich in de Kaspische zee uitstort[3]. Men bedenke bij deze verklaringen dat de zondvloed het landschap en de loop van rivieren heeft veranderd.

De bron Gihon

De Gihon is een bron aan de oostzijde van Jeruzalem (1  Kon.  1:33—39; 2 Kron. 32: 3, 30; 33: 14;  2 Kon. 20 : 20). Zij heet thans de Mariabron ('ain marjam'), naar de legende dat Maria hier de doeken van Jezus waste. De waterbron ligt op 646 meter boven zeeniveau[4].

In de buurt van deze bron vond de zalving en proclamatie van Salomo als koning plaats, 1 Kon. 1: 33-39.

Ligging van de Gihonbron (thans Mariabron) aan de oostzijde van Jeruzalem. Van de bron loopt een waterleiding in de vorm van een rotstunnel slingerend naar de Siloamvijver.
Het is een bron die nooit verdroogt, 1 Kon. 1 : 33. Zij geeft echter met onderbrekingen water uit: drie tot vijf keer per dag in de winter, tweemaal daags in de zomer, en slechts eenmaal per dag in de herfst. De Gihon gaf genoeg water om menselijke bewoning in het oude Jeruzalem mogelijk te maken. Het water werd niet alleen gebruikt voor drinkwater, maar ook voor de bevloeiïng van tuinen in het aangrenzende Kidrondal, die een bron van voedsel waren.

Het water welt op in een grot. 

Tekening uit: The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt and Nubia / from drawings made on the spot by David Roberts ... ; lithographed by Louis Haghe. London: F.G. Moon, 1842-1845.

Gihonbron en Siloamvijver. Daar de bron niet voortdurend water geeft, was het nodig een waterreservoir aan te leggen: de vijver van Siloam. In de loop der eeuwen zijn meerdere waterleidingen naar deze vijver aangelegd[5].

Koning Hizkia liet de bron, om haar te onttrekken aan de Assyriër Sanherib, die de stad belegerde (2 Kron. 32 : 3, 30; 2 Kon. 20: 20), in de stad leiden. Er loopt een ruime halve kilometer[6] meter lange tunnel door de rots heen naar de Siloamvijver, 2  Kon. 20  : 20, die 10 meter lager lag, op 636,1 meter[4] boven zee­niveau. Van de hoger gelegen Gihon wordt daarom gesproken als van „de opperuitgang der wateren van Gihon", 2 Kron. 32: 30.
2Kr 32:30 Doch Jehizkia stopte ook den opperuitgang der wateren van Gihon, en leidde ze recht af beneden naar het westen der stad Davids; ... (SV)

In de Siloamvijver werd de grote hoeveelheid water die nodig was voor de stad opgeslagen.

Gihonbron en Waterpoort. - In de buurt van de bron was ten tijde van Nehemia de Waterpoort, die haar naam dankt aan het water dat uit de Gihonbron in de stad werd gedragen.

Meer informatie

Gihon Spring, Engelstalig artikel op Wikipedia.

Bron

F. W. Grosheide (red.), Bijbelse encyclopaedie(Kampen: J.H. Kok, 1950) s.v. Gihon

Gihon Spring, Engelstalig artikel op Wikipedia.

Voetnoot

  1. Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk (Kampen: Kok, 1925-1931) s.v. Gihon.
  2. F. W. Grosheide (red.), Bijbelse encyclopaedie (Kampen: J.H. Kok, 1950) s.v. Gihon
  3. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 2:13. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt.
  4. 4,0 4,1 Aldus F. W. Grosheide (red.), Bijbelse encyclopaedie (Kampen: J.H. Kok, 1950) s.v. Gihon. De kaart heeft iets andere maten aan.
  5. Zie Gihon Spring, Engelstalig artikel op Wikipedia.
  6. Het Hebreeuwse Wikipedia-artikel geeft een lengte van 533 meter op. F. W. Grosheide (red.), Bijbelse encyclopaedie (Kampen: J.H. Kok, 1950) s.v. Gihon, geeft een lengte van 512 meter.