Glossolaal

Uit Christipedia
Een glossolaal of glossolale[1] is iemand die in een hem of haar vreemde taal spreekt. Het meervoud van glossolaal of glossolale is glossolalen.
1Co 14:23 Als dan de hele gemeente op een plaats samenkomt en allen spreken in talen, en er komen onkundigen of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen dat u wartaal spreekt? (Telos)
Hier hebben wij een denkbeeldige vergadering waarin uitsluitend glossolalen spreken.

Voetnoot

  1. Bijvoorbeeld spreekt F. Godet van 'glossolale' in: "Heinrici en Holsten stellen den profeet tegenover den glossolale ...", in: F. Godet, Kommentaar op Paulus eersten brief aan de Corinthiërs (Utrecht: Kemink & Zoon, 1904), blz. 673.