Golanhoogten

Uit Christipedia

De Golanhoogten (ook genoemd Golan, Hoogten van Golan, Golanvlakte of Golanhoogvlakte) is een heuvelachtig en strategisch gelegen gebied op de grens van IsraëlSyriëLibanon en Jordanië. De landstreek ligt in het Overjordaanse stamgebied van Manasse (Oost-Manasse).

Over de stad Golan, zie Golan.
Golanhoogten

Rond 1900 werden Joodse nederzettingen gevestigd op de Golanhoogte. In 1923 werden in een overeenkomst tussen Engeland en Frankrijk de Golanhoogten gescheiden van het Britse mandaat Palestina en gevoegd bij het Franse mandaatgebied van Syrië en Libanon. In tegenstelling tot het Britse mandaat waren er geen voorwaarden voor de bevordering van zionistische belangen in het Franse mandaat. De Joden verlieten hun nederzettingen in de vroege jaren 1920.

In 1946 werd Syrië een onafhankelijke republiek. De Golan-hoogvlakte werd door Syrië gebruikt als een militaire basis van waaruit Israëlische gemeenschappen herhaaldelijk werden beschoten. Dit gold met name voor de Israëlische dorpen aan de rand van de Golan in de gedemilitariseerde zones, die waren ingesteld na de overeenkomst tot het staakt-het-vuren van 1949. Arabische pogingen om deze gebieden te koloniseren werden opnieuw voorkomen door Israël.

In de Zesdaagse Oorlog (1967) veroverde Israël grote delen van de Golanhoogten op Syrië, omdat vanaf die hoogvlakte Joodse nederzettingen bij het Meer van Galilea werden beschoten. In 1981 heeft Israël de hoogvlakte ingelijfd in het gebied van de Joodse Staat. De VN veroordeelden zowel de verovering, bezetting en vervolgens de annexatie en dringen tot op heden nog op terugtrekking en onderhandeling met buurland Syrië. Syrië eist de Golan terug, gesteund door VN-resoluties. 

Joodse nederzettingen op de Golanhoogten in 1992

Op 11 april 2016 herhaalde premier Netanyahu Israëls standpunt ten aanzien van de Golanhoogten dat “de Golan voor altijd een deel van Israël zal blijven” en voegde eraan toe: “In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede.”[1]

Meer informatie

Artikel Golanhoogten op Wikipedia.nl

Artikel The Golan Hights - Historical Rights and Legitimacy, Israelagainstterror.blogspot.com, 2 juni 2008.

OVer de verdeling van het land Israël, zie Israël (land)

Bronnen

Golanhoogten, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is opgenomen op 13 juni 2011.

Golanhöhen, de.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is vertaald en onder wijziging verwerkt op 23 maart 2019.

Voetnoot