Golgotha

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Golgotha (ook gespeld Golgota) is de plaats buiten de oude muren van Jeruzalem waar de Heer Jezus gekruisigd werd. “Golgotha” betekent “hoofdschedel”. De Evangeliën vertalen met 'Schedel' (Mattheüs 27:33; Markus 15:22; Johannes 19:17). De naam is waarschijnlijk ontleend aan de vorm van de plaats: een heuvel die op een schedel leek.

Joh 19:17 en terwijl Hijzelf zijn kruis droeg, ging Hij uit naar de plaats die Schedel heet, die in het Hebreeuws Golgotha heet, Joh 19:18 waar zij Hem kruisigden, en met Hem twee anderen, aan elke kant een, en Jezus in het midden. (TELOS)

Het Griekse woord "kranion" achter "schedel" in de tekst heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse woord "Golgotha": "schedel".

De plaats de Heer Jezus terechtgesteld werd was volgens Joh. 19:20 'dichtbij de stad' Jeruzalem. Waar deze heuvel zich precies bevond is niet meer met zekerheid vast te stellen, maar twee locaties worden serieus als zodanig beschouwd. 

Golgotha onder de Grafkerk

De oudste papieren (4e eeuw) heeft de plek waar later de Heilig Grafkerk is gebouwd. Voor deze kerk werd gebouwd stond hier een Romeinse tempel gewijd aan Venus. Voor Rooms-katholieke en Oosters-orthodoxe gelovigen is er geen twijfel, dat dit de juiste plaats is. Destijds kan deze plek best buiten de stadsmuren gelegen hebben.

Heuvel Golgotha volgens Gordon

Protestantse en evangelische pelgrims hechten meer waarde aan de Graftuin ten noorden van de Oude Stad. Deze plaats, met een rotsformatie die qua vorm doet denken aan een schedel, werd in 1883 aangewezen door generaal Charles George Gordon. Op grond van archeologisch onderzoek heeft deze plaats echter geen sterke papieren.