Grondslag/Licentie

Uit Christipedia

Mag ik tekst van Christipedia vrij gebruiken voor mijn kerkblad, opstel, powerpointpresentatie, weblog, tijdschrift etc? Het antwoord is: Ja, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan: naamsvermelding en gelijkerwijs delen.

Christipedia.nl hanteert de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk Delen 3.0 voor het delen en gebruiken van inhoud van artikelen. Een licentie (van het Latijnse woord licere, toegestaan zijn) is een vergunning. De licentie door Christipedia.nl komt erop neer, dat de inhoud van Christipedia-artikelen vrij gebruikt kan worden zolang de bron (Christipedia.nl) vermeld wordt, ook als de overgenomen tekst veranderd wordt. Naast het vermelden van de naam van de bron moet wie materiaal overneemt op zijn beurt toestaan dat zijn uit Christipedia afgeleide werk uitsluitend krachtens dezelfde of een gelijksoortige licentie mag worden verspreid. Doordat Christipedia dezelfde licentie als Wikipedia hanteert, is wederzijds gebruik van informatie zonder enig beletsel mogelijk. 

Het doel van Christipedia.nl met deze licentie en eventueel toekomstige licentievormen en -versies is om onze vrije informatie makkelijk te delen en te gebruiken, rekening houdend met Nederlandse wetgeving en internationale standaarden. Na de oprichting van Creative Commons in 2002 is de Creative Commons licentie de standaard voor vrij verspreidbare content geworden. 

Meer informatie