Grote Zee

Uit Christipedia

De Grote Zee is de oudtestamentische benaming van de Middellandse Zee. Schriftplaatsen: Nu 34: 6-7, De 11:24, Joz. 15:12, 47, Eze 47:20.

Deze zee was véél groter dan de Zoutzee (= Dode Zee) en de zee van Tiberias (= meer van Galilea).

De westgrens van het stamgebied van Juda werd gevormd door de Grote Zee.

Joz 15:12 De westgrens [valt samen met] de Grote Zee en [zijn] gebied. Dit is het gebied van de nakomelingen van Juda rondom, naar hun geslachten. (HSV)