Handelingen van de Apostelen/Commentaar/Hoofdstuk 13

Uit Christipedia

Hand. 13:20

Hnd 13:20  dit is totaal ongeveer vierhonderdvijftig jaar. En daarna gaf Hij richters, tot op Samuel, de profeet. (Telos)

Ongeveer vierhonderdvijftig jaar. Welke periode wordt precies bedoeld? Men denkt daarover verschillend.

  • De geboorte van Izak tot het begin van de richterentijd[1].
  • De uittocht tot de dood van Samuël[1].
  • De som van de in het boek Richteren genoemde perioden, inclusief de veertig jaren dat Eli Israël richtte.[2]
  • Het openbaar optreden van Mozes met de dood van een Egyptenaar in 1526 v. Chr. (Exodus 2:11-12) tot de kroning van Saul tot koning (ca 1076 v. Chr.). Mozes zou toen volwassen en ca 26 jaar oud zijn geweest. (Volgens Hand. 7:23-24 was Mozes toen 40 jaar oud.) Werd hij door het doden van de Egyptenaar door Paulus misschien gezien als de eerste door God beschikte richter van het volk Israël?
  • Geboorte van Mozes tot aan Samuels richterschap. Tijdens de slag bij Afek en het overlijden van Eli volgde Samuel Eli op als priester (ca 1106 v. Chr). Na de slag bij Mizpa (ca 1085) trad Samuel ook op als richter. Rekent men zijn periode van priesterschap niet mee, dan zou het kunnen betekenen dat Paulus Gods speciale bemoeienis met de uitleiding uit Egypte laat beginnen met de bijzondere omstandigheden rondom de geboorte van Mozes.

Bron

De tijdrekenkundige opvattingen over de 450 jaren die Paulus noemt zijn op 5 sept. 2022 ontleend aan een bijdrage van Willem de Visser in verband met de vraag wie de Egyptische farao was ten tijde van de Uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Zie Farao van de Uittocht.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 De kanttekeningen bij de Statenvertaling wijzen op die mogelijkheid.
  2. Bijbel met Uitleg (Apeldoorn 2015)