Handelingen van de Apostelen/Commentaar/Hoofdstuk 23

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Handelingen van de Apostelen:


Hoofdstuk 23 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Hand. 23:23

Hnd 23:23 En hij riep twee van de hoofdlieden bij zich en zei: Maakt tweehonderd soldaten gereed om naar Caesarea te trekken, en zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers, vanaf het derde uur van de nacht, (TELOS)

Het derde uur van de nacht. Dat is negen uur 's avonds.