Harry Potter (fictie)

Uit Christipedia

Harry Potter is de hoofdpersoon in jeugdboeken van J.K. (Joanne Kathleen) Rowling. Harry is een tovenaarsleerling in een magische fantasiewereld. Het hoofdmotief van de boeken is: zichzelf gevende liefde is sterker dan de dood[1]

Harry is de held in een serie van 7 boeken, waarvan het eerste boek in 1997 en het laatste in 2007 verscheen. De titels van deze boeken beginnen alle met “Harry Potter en de ….” Deel 1 heet ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’, deel 7 heet ‘Harry Potter en de Relieken van de Dood’. 

Bezoekers van een tentoonstelling over Harry Potter in Sydney, Australië.

De jeugdboeken zijn razend populair. In 2007, toen het laatste en zevende Harry Potter-deel uitwam, waren er inmiddels al tussen de 5 en 6 miljoen Nederlandse vertalingen van de eerdere Harry Potter-boeken over de toonbank gegaan. De boeken worden verfilmd. Financieel gesproken is de Harry Potter-filmserie sinds 2007 de meest succesvolle filmserie ooit. 

Recordopbrengst nieuwe Harry Potter-film

De nieuwe Harry Potter-film heeft ook in Noord-Amerika op de eerste dag van vertoning het omzetrecord gebroken. Deel 2 van 'Harry Potter and the Deathly Hallows' bracht in de VS en Canada omgerekend ruim 65 miljoen euro op. Dat is 14 miljoen meer dan de vorige recordhouder: 'Twilight Saga: New Moon' uit 2009. In Nederland ging het slotdeel van de Harry Potter-filmreeks al een paar dagen geleden in premiere. Ook hier werd op de eerste dag een omzetrecord gevestigd.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 17 juli 2011 

De schrijfster is lid van de Anglicaanse kerk. In 2007 liet zij echter weten dat er geen religieuze boodschap in de verhalen schuilt[2]. Wel zijn de schijnbaar-of-blijkbaar-bijbelse verwijzingen in de Potter-serie precies zo bedoeld[3].  

Volgens Harry Potter-onderzoeker Steve Wohlberg is de hoeveelheid reëel occultisme in deze kinderboeken ongekend in de geschiedenis. De Harry Potter boeken verwijzen naar werkelijke plaatsen, personen, denkbeelden en praktijken die met occultisme te maken hebben.

Bevordering van hekserij

De reeks boeken en films van Harry Potter werken wicca in de hand. Wicca is de moderne populaire vorm van hekserij. Samen met glaasje draaien en andere vormen van occultisme vormt wicca een geestelijk gevaar voor kinderen. Harry Potter bevordert wicca. In fasen komen jonge mensen via Harry Potter in wicca terecht. 

Fase 1: Kennismaking

Door Harry Potter raken kinderen bekend met magische praktijken. 

Fase 2: Interesse

Na de kennismaking met de magie krijgen sommige kinderen belangstelling voor magische praktijken en de wereld van magie en toverij.  Een onderzoek onder 612 tieners in de leeftijd van 13-19 wees uit dat 41% een Harry Potter boek gelezen of film had gezien. Hierdoor waren 12% meer geïnteresseerd geraakt in hekserij. 

Op een Harry Potter internetforum getuigt een fan: “Ik lees heel vaak op dit forum dat veel mensen wel zouden wensen dat ze in de wereld van HP leefden, dat ze net als Harry een brief vonden waardoor ze konden leren te toveren. Zelf heb ik dit ook, ik zou het ook wel willen…” Een andere fan: “Ik denk zeker dat het lezen of bekijken van boeken of bepaalde series wel invloed heeft op hoe je over magie denkt. En ik denk dat je daar dan wel meer naartoe wordt getrokken. Het is gewoon waar.”

Fase 3: nadere kennisneming

Een deel van het jonge lezerspubliek gaat op onderzoek uit, wil meer te weten komen, via informatieve sites, een internetforum, de bibliotheek. 

Een Harry Potter fan getuigt: “Ik las heel veel boeken over alles wat met wicca, hekserij en toekomst voorspellen te maken had. Ik las het eigenlijk uit interesse voor "waar" magie vandaan komt. En ook om meer te weten over magie, zodat ik, als er een nieuw boek van HP zou komen, zou weten over welke magie Rowling het had als ze iets "nieuws" zou uitleggen. Ik las het dus eigenlijk met een ‘wetenschappelijke’ interesse.”

Fase 4: experimenteren, beproeven

Een deel van de jonge mensen willen er iets mee gaan doen, proefondervindelijk onderzoeken. Een 14-jarig meisje, fan van Harry, meldde als haar interesses: “Skateboarden, dagdromen en af en toe eens wat te experimenteren met spreuken”. Deze spreuken zijn toverspreuken. 

Fase 5: beoefening, praktijk

De volgende fase is beoefenen, een gewoonte vormen om een wicca-ritueel uit te voeren. Een fan getuigde: “Wat ik nooit zal doen, is geesten oproepen. Te gevaarlijk in mijn ogen. Maar ik denk dus zeker wel dat veel mensen heks/wiccan/wicca willen worden vanwege Harry Potter, Buffy, Charmed of wat dan ook.” 

Harry Potter bevordert hekserij, werkt occulte praktijken in de hand. Een hekserij-deskundige stelde dat “hekserij profiteert van het Harry Potter effect.” Een openlijke aanhanger van de duivel zei: “Harry is een absoluut godsgeschenk voor onze zaak.” 

Niet alle jonge lezers van Harry Potter worden beoefenaars van wicca. Van de 12% die interesse krijgen in wicca, komen niet allen in fase 5, de beoefening van wicca. Maar een aantal zeker. 

Beoordeling

Harry Potter vormt een geestelijk gevaar voor kinderen. In Deut 18:9-15 waarschuwt Mozes het volk tegen occulte praktijken. Hij zegt “leer niet te doen naar de gruwelen van deze volken”. De meeste van deze praktijken komen voor in de boeken van Harry Potter. 
De 18:9  Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. De 18:10 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. De 18:11 Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. De 18:12 Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting. De 18:13 Oprecht zult gij zijn met den HEERE, uw God. De 18:14 Want deze volken, die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de HEERE, uw God, heeft u zulks niet toegelaten. De 18:15  Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; (SV)
In plaats van te horen naar tovenaars en waarzeggers, moeten we horen naar de Profeet door God verwekt, dat is de Heer Jezus Christus. 

De Bijbel zegt ook: “Ik wil graag dat u steeds meer vertrouwd raakt met het goede en dat u zich in geen enkel opzicht inlaat met het kwade.” (Rom 16:19)

Op de omslag van het Nederlandse deel 7 van de Harry Potter serie is een draak afgebeeld. De draak is in de bijbel een symbool van de duivel. Laten we onze kinderen niet op een verkeerd spoor zetten, maar gezond geestelijk voedsel geven. 
1Pe 5:8 Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. (TELOS)

Meningsverschil

Veel christenen, vooral rechtzinnige gelovigen, staan afwijzend tegenover de verhalen van tovenaarsleerling Harry Potter[4]. Zij vinden dat je kinderen niet mag boeien en laten meetrekken door toverkunst en occulte verschijnselen. Een krachtige waarschuwing in Nederland gaat uit van de Vereniging Bijbel en Onderwijs. “Hoe laat je kinderen nu wennen aan de occulte sfeer? Hoe voer je ze de toverwereld binnen, die we eigenlijk allemaal wel spannend vinden? Harry Potter blijkt één van de beproefde methodes te zijn! Spelenderwijs raken onze kinderen op die wijze gewend aan al die occulte zaken, waar de bijbel ons zo ernstig voor waarschuwt!”[5]

Een Amerikaanse christelijke schrijver waarschuwt dat Harry Potter een belangrijke bijdrage is aan wicca[6]. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk liet zich in 2003 kritisch uit over de Harry Potter boeken. Hij vreest dat de subtiele verleidingen in de Harry Potter-serie het christelijk geloof in ontvankelijke kinderen kan verderven[7].

Er zijn echter ook christenen die positief over de lectuur van Harry Potter oordelen. Zo stelt een Schotse theoloog: "De verhalen van Harry Potter promoten christelijke waarden"[8]. Want: "Wat heb je nodig om een goede tovenaarsleerling te zijn? Moed, bereidheid tot zelfopoffering, zorgvuldige logica en onzelfzuchtigheid. Het lijkt wel een klassieke lijst van christelijke waarden". Volgens de theoloog kunnen christenen veel leren van de films. 

Een Nederlandse christelijke uitgever noemt de verhalen over Harry Potter "een uitnodiging tot de christelijke traditie". Ze bevatten bijbelse verwijzingen, duidelijk of verborgen. “Maar kinderen en opgroeiende jongeren herkennen die niet, en niet-christenen evenmin,”[3] erkent de uitgever. Hij noemt als voorbeeld ”de meest mysterieuze kracht” genoemd in de volgende passage:

‘[Voldemort] wist niet dat jij een kracht zal bezitten die de Heer van het duister niet kent… Op het Departement van Mystificatie (…) is één kamer altijd op slot. Die kamer bevat een kracht die zowel sterker als vreselijker is dan de dood, dan de menselijke intelligentie en alle natuurkrachten bij elkaar. Het is misschien de meest mysterieuze kracht die daar bestudeerd wordt. Jij bezit hem in overvloed, en Voldemort helemaal niet. (…) Wat je redde was je hart’ (Harry Potter en de Orde van de Feniks, 648v).

De uitgever hoort hier de woorden van de apostel Johannes: ‘U, kinderen, komt uit God voort, en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machiger dan hij die in de wereld heerst’. ‘Hoe kan Gods liefde in iemand [ver]blijven die (…) zijn hart sluit (…)?’ ‘De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden’ (resp. 1 Johannes 4:4; 3:17; 4:18). 

De uitgever merkt dan op: “Hier is de kern: Gods Geest is aanwezig in allen die uit God geboren zijn, Gods liefde is een machtige werkelijkheid, die je niet eens in een kamertje kúnt opsluiten al zou je het willen.”[3]

In antwoord aan hen die op de goede dingen in de boeken van Harry Potter wijzen, kan gesteld worden dat christelijke waarden en bijbelse verwijzingen de geestelijke invloed niet minder gevaarlijk, maar juist gevaarlijker maken. De slang in de hof van Eden deed een beroep op de waarde van kennis om Eva te verleiden. De satan heeft meer invloed als hij zich voordoet als een dienaar van het licht. 

De getoonde toverij in de boeken en films van Harry Potter bevordert onder jonge mensen hekserij, occulte en heidense praktijken. 

Meer informatie

Richard Abanes, Harry Potter en de Bijbel, De Dreiging achter de Magie. Uitg. Bread of Life, Vlissingen, 263 pag. ISBN 90-75226-46-2

Bijbel en Onderwijs, brochure Weer herrie om Harry. Ook online te lezen: brochure

Bijbel en Onderwijs, Is het echt wat Harry doet? Waarschuwend artikel gericht op de jeugd. Publicatiedatum op de website van de Vereniging Bijbel en Onderwijs: 12 maart 2008. 

Steven Wohlberg, Hour of the Witch: Harry Potter, Wicca Witchcraft and the Bible. Destiny Images Publishers, 2005. Pagina’s: 208. 

Steve Wohlberg, Exposing Harry Potter and Witchcraft: The Menace Beneath the Magic. Destiny Images Publishers, 2005. Pagina’s: 217

Website http://www.avoidharrypotter.com/ van Steve Wohlberg. 

In de volgende video ziet u interviews met heksen en opnamen van hun rituelen, ceremonies en betoveringen. Er zijn verscheidene overeenkomsten tussen Harry Potter en hekserij: Moeder Godin, meditatie, zwarte magie, vloeken & betoveringen, waarzeggerij & toverij, occulte symboliek, evolutie & reïncarnatie, demonische bezetenheid, het vieren van de seizoenen, het communiceren met de doden en geesteswereld, "duistere" aspecten van hekserij en meer. De video is Nederlands ondertiteld en duurt 1 uur: video

In de volgende film ziet u een interview van Dave Hunt met Caryl Matrisciana over de gevaren en de hekserij in de boeken en de films van Harry Potter. Duur 53 minuten, Nederlands ondertiteld: video

Voetnoten

  1. Aldus Henk P. Medema in ‘De verhalen van Harry Potter: een uitnodiging tot de christelijke traditie’, artikel op Kerknieuws.nl dd. 8 jan. 2010. http://www.kerknieuws.nl/debat.asp?oId=16
  2. Bron: 'Harry Potter een voorbeeld voor christelijke ethiek', artikel op Kerknieuws.nl dd. 27 okt. 2010. http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=19151
  3. 3,0 3,1 3,2 Henk P. Medema in ‘De verhalen van Harry Potter: een uitnodiging tot de christelijke traditie’, artikel op Kerknieuws.nl dd. 8 jan. 2010. http://www.kerknieuws.nl/debat.asp?oId=16
  4. Amerikaanse critici zijn onder meer Steve Wohlberg, James Dobson en John Ankerberg.
  5. Bron: ‘Harry Potter helpt uw kind wel op weg naar de duisternis’, artikel dd. 12 maart 2008 op BijbelEnOnderwijs.nl
  6. Aldus Steve Wohlberg, aangehaald in Felicia Howard, Some Christians Still Denounce Harry Potter as Dangerous, artikel op ChristianPost.com dd. 19 nov. 2010 http://www.christianpost.com/article...-as-dangerous/  
  7. Aangehaald in Felicia Howard, Some Christians Still Denounce Harry Potter as Dangerous, artikel op ChristianPost.com dd. 19 nov. 2010. http://www.christianpost.com/article...-as-dangerous/  
  8. Stephen Holmes van de Schotse St. Andrews Universiteit. Aangehaald in 'Harry Potter een voorbeeld voor christelijke ethiek', artikel op Kerknieuws.nl dd. 27 okt. 2010. http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=19151